Tijdschrift voor Financieel Recht

2020 nr. 11

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
prof. mr. dr. M. Haentjens
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
prof. dr. E.P.M. Joosen
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

A-F. van Gemert
mr. D. M. van der Houwen

Inleiding

De UBO van een fonds voor gemene rekening

mr. C.J. Groffen1

In de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering is informatie over de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner, UBO) van groot belang. Voorkomen moet worden dat criminelen zich verbergen achter juridische entiteiten.[2] De vaststelling van de UBO is een belangrijk onderdeel van het door instellingen te verrichten cliëntenonderzoek. Het UBO-register ...lees meer

Artikel

Afwikkelingsdiscipline en verplichte buy-ins onder de CSDR

mr. R.A. Stegeman en mr. A. Berket1

Een goed voorbeeld van regelgeving die (onterecht) te weinig aandacht krijgt zijn de CSDR afwikkelingsdisciplineregels, waaronder de verplichte buy-in. Aangezien deze regels grote juridische, economische en operationele gevolgen hebben voor marktpartijen die handelen in Europese effecten of deze anderszins leveren, zijn deze regels in onze ogen echter ‘must-knows’. Inleiding De wens om na de financiële crisis van 2007/2008 de financiële markten verder te reguleren, heeft geleid tot een enorme hoeveelheid nieuwe regelgeving... abonneren of dit artikel kopen.

Voorschriften voor een verantwoord gebruik van artificial intelligence door f...

mr. L.J.J. van den Ende en mr. S.W. van de Ven1

  Verschillende toezichthouders hebben de laatste jaren aanbevelingen opgesteld voor het verantwoord gebruik van artificial intelligence (AI). Aan de hand hiervan bespreken de auteurs hoe financiële ondernemingen kunnen voldoen aan hun verplichting tot het voeren van een beheerste en integere bedrijfsuitoefening bij de toepassing van AI. Daarnaast bespreken zij de effectiviteit van een principle-based benadering en geven hun visie op de mogelijkheid van rule-based regulering van AI. abonneren of dit artikel kopen.

De toekomstige Europese Verordening voor Crowdfundingdienstverleners (Deel I)1

mr. E.L.M. van Kranenburg en mr. D.A.J.M. Melchers

Naar verwachting zal op korte termijn de verordening voor Europese aanbieders van crowdfundingdiensten (hierna: de ECSP) worden vastgesteld, waarin een vergunningplicht voor crowdfundingdienstverleners is neergelegd. In deze bijdrage, die uit twee delen bestaat, zullen de auteurs niet alleen in grote lijnen deze nieuwe regelgeving bespreken, maar zullen tevens specifieke onderdelen worden belicht, die bijzondere aandacht vragen vanwege de samenloop met bestaande wetgeving. Inleiding Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering,... abonneren of dit artikel kopen.

Tuchtrecht banken: tegen het doorrollen van 'rotte appels'

prof. dr. mr. J.E. Soeharno1

    Vijf jaar tuchtrecht – één meerwaarde Dit jaar bestaat het tuchtrecht banken vijf jaar. Welk probleem bleek het tuchtrecht nu daadwerkelijk op te lossen? De afdronk – in het symposium van 23 januari 2020,[2] een bundel[3] en een kort daarna uitgekomen NRC-artikel[4] – is (zeer) kritisch.[5] Het tuchtrecht voor bankmedewerkers, dat tot doel had het vertrouwen in het bankwezen te herstellen, blijkt namelijk helemaal niet over het bankwezen te gaan,[6] omdat bancair beleid volledig buiten het bereik van dit tuchtrecht valt.[7] D... abonneren of dit artikel kopen.

Reactie op het themanummer sustainability: Toezicht op klimaatrisico’s - een ...

mr. G.S. Elsinga1

Het vorige nummer van dit tijdschrift, een themanummer over sustainability, had niet beter getimed kunnen zijn. Rond het moment dat de verschillende bijdragen in dat nummer voor verwerking naar de uitgever werden gestuurd, maakte de Europese Commissie een aanscherping van het klimaatdoel voor 2030 bekend, met verstrekkende gevolgen voor de energiesector, het vervoer en de gebouwde omgeving. Eurocommissaris Timmermans wil de ambitieuzere tussenstap naar het doel om van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale werelddeel te maken, vastleggen in de Europese klimaatwet die nog in de maak is... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Nieuwsoverzicht

mr. M.P.G. van Eijck Van Heslinga, mr. A.A. Pasaribu, mr. M.C.J. Reuling en mr. T.A. Waterbolk

Wet- en regelgeving nationaal Ministerie van Financiën Ontwerp Implementatiewet kapitaalvereisten 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer Op 7 september 2020 heeft de Minister van Financiën het ontwerp van de Implementatiewet kapitaalvereisten 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2019/20, 35 559, nr. 2). De Implementatiewet wijzigt de Wet op het financieel toezicht en dient ter implementatie van de vijfde richtlijn kapitaalvereisten (Richtlijn 2019/878/EU, CRD V). Daarnaast voorziet de Imple... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. drs. A.J. Graafland, mr. W.M.A. Pronk, mr. H. Othman, mr. S.E.P. Uijldert, mr. R.J.C. Goudswaard, mr. T.B. Klerks, mr. W. Werts, mr. E. Kempenaar en mr. N. van der Meer Mohr

Gerechtshoven Gerechtshof 's-Hertogenbosch 8 september 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2758 (P. Hunink) Inhoudsindicatie mededelingsplicht verzekerde ex art 7:929 BW Essentie gevolgen van schenden mededelingsplicht verzekerde Commentaar Appellant heeft met ingang van 17 december 2003 een overeenkomst betreffende een arbeidsongeschiktheidsverzekering (de ''Verzekering'') afgesloten bij Geïntimeerde voor de duur van 240 maanden. Appellant heeft voor ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS