Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 11

Voorschriften voor een verantwoord gebruik van artificial intelligence door financiële ondernemingen

mr. L.J.J. van den Ende en mr. S.W. van de Ven1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

  Verschillende toezichthouders hebben de laatste jaren aanbevelingen opgesteld voor het verantwoord gebruik van artificial intelligence (AI). Aan de hand hiervan bespreken de auteurs hoe financiële ondernemingen kunnen voldoen aan hun verplichting tot het voeren van een beheerste en integere bedrijfsuitoefening bij de toepassing van AI. Daarnaast bespreken zij de effectiviteit van een principle-based benadering en geven hun visie op de mogelijkheid van rule-based regulering van AI.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

AI en de financiële sector

Overkoepelende gezichtspunten voor het verantwoord gebruik van AI

Technische robuustheid

Veiligheid

Ethiek en eerlijkheid

Beheersbaarheid

De effectiviteit van richtsnoeren

Conclusie

Deel deze pagina:

3 beoordelingen

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. L.J.J. van den Ende en mr. S.W. van de Ven1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16408

Verder in 2020 nr.11

 De UBO van een fonds voor gemene rekening

In de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering is informatie over de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner, UBO) van groot belang. Voorkomen moet worden dat criminelen zich...

 Afwikkelingsdiscipline en verplichte buy-ins onder de CSDR

Een goed voorbeeld van regelgeving die (onterecht) te weinig aandacht krijgt zijn de CSDR afwikkelingsdisciplineregels, waaronder de verplichte buy-in. Aangezien deze regels grote juridische, econo...

 Voorschriften voor een verantwoord gebruik van artificial intelligence door financiële ondernemingen

  Verschillende toezichthouders hebben de laatste jaren aanbevelingen opgesteld voor het verantwoord gebruik van artificial intelligence (AI). Aan de hand hiervan b...

 De toekomstige Europese Verordening voor Crowdfundingdienstverleners (Deel I)1

Naar verwachting zal op korte termijn de verordening voor Europese aanbieders van crowdfundingdiensten (hierna: de ECSP) worden vastgesteld, waarin een vergunningplicht voor crowdfundingdienstverle...

 Tuchtrecht banken: tegen het doorrollen van 'rotte appels'

    Vijf jaar tuchtrecht – één meerwaarde Dit jaar bestaat het tuchtrecht banken vijf jaar. Welk probleem bleek het tuchtrecht nu daadwerkelijk op te lossen? De afdronk – in het symposium van 23 j...

 Reactie op het themanummer sustainability: Toezicht op klimaatrisico’s - een sympathieke smoes

Het vorige nummer van dit tijdschrift, een themanummer over sustainability, had niet beter getimed kunnen zijn. Rond het moment dat de verschillende bijdragen in dat nummer voor verwerking naar ...

 Nieuwsoverzicht

Wet- en regelgeving nationaal Ministerie van Financiën Ontwerp Implementatiewet kapitaalvereisten 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer Op 7 september 2020 heeft de Minister van Financië...