Tijdschrift voor Financieel Recht

2021 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
prof. mr. dr. M. Haentjens
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
prof. dr. E.P.M. Joosen
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

A-F. van Gemert
mr. D. M. van der Houwen

Inleiding

Datagedreven toezicht

dr. mr. F.M.A. 't Hart

Preventief fouilleren   De AFM heeft in haar wetgevingsbrief van 30 maart 2021 de wens geuit om een wettelijke grondslag te creëren voor datagedreven toezicht. De huidige wettelijke bevoegdheid tot het inwinnen van inlichtingen zou - aldus de AFM - zien op het vorderen van informatie ten behoeve van onderzoek. In een gedigitaliseerde sector zouden data de AFM in staat stellen 'om meer risico's te zien, fijnmaziger naar de markt te kijken en interventies nog beter te onderbouwen'. Volgens de AFM zijn er drie 'knelpunten' die om datagedreven toe... ...lees meer

Artikel

De Europese Crowdfundingverordening: MiFID II-light voor zakelijke crowdlending?

mr. A.V.J. van Beusekom LLM1

Het grootste gedeelte van de Nederlandse crowdlendingmarkt, en daarmee ook het grootste gedeelte van de Nederlandse crowdfundingmarkt, wordt vanaf 10 november 2021 gereguleerd door de Europese Crowdfundingverordening (hierna: 'ECSPR'). In dit artikel gaat de auteur niet alleen in op de vraag of de ECSPR een MiFID II-light regime voor zakelijke crowdlending inhoudt, dus een zwaarder regime dan het huidige regime op grond van de Wft, maar ook op de vraag of verzwaring van de regulering van zakelijke crowdlending wenselijk is.  1. Inleiding Zelf... abonneren of dit artikel kopen.

Kroniek toezicht en handhaving

mr. A.J. Boorsma, mr. M. Feenstra en mr. M. Koppenol1

Dit is de tweede kroniek Toezicht en Handhaving die verschijnt tijdens de coronacrisis. Ten tijde van het schrijven van deze kroniek bevinden we ons (inmiddels) in de derde golf van de coronapandemie. De samenleving zit nog steeds grotendeels op slot, maar langzamerhand gloort er weer enige hoop aan de horizon. De coronacrisis heeft het afgelopen jaar een enorme impact op de Nederlandse economie gehad. Zonder enige overdrijving stelt DNB in haar jaarverslag dat er in de geschiedenis van Nederland en van DNB geen jaar is geweest dat het economisch tij zo snel keerde. Inmiddels verkeert de... abonneren of dit artikel kopen.

Continuering van de benchmarkdiscontinuering

mr. W.J. Horsten

Rondom het nieuws Anderhalf jaar geleden werd in deze rubriek aandacht besteed aan de global interest rate reform. Die was toen al enige tijd gaande en is dat nog steeds. Deze Rondom het nieuws beschrijft enkele van de laatste ontwikkelingen op dit terrein, in het bijzonder recente uitlatingen van de Britse toezichthouder FCA over het uitfaseren van LIBOR en de daarmee samenhangende recente wijziging van de EU Benchmarkverordening. Daarin wordt de Commissie de bevoegdheid gegeven in bepaalde gevallen een wettelijk vervangingstarief vast te stellen voor een refere... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS