Tijdschrift voor Financieel Recht 2021 nr. 6

De Europese Crowdfundingverordening: MiFID II-light voor zakelijke crowdlending?

mr. A.V.J. van Beusekom LLM1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het grootste gedeelte van de Nederlandse crowdlendingmarkt, en daarmee ook het grootste gedeelte van de Nederlandse crowdfundingmarkt, wordt vanaf 10 november 2021 gereguleerd door de Europese Crowdfundingverordening (hierna: 'ECSPR'). In dit artikel gaat de auteur niet alleen in op de vraag of de ECSPR een MiFID II-light regime voor zakelijke crowdlending inhoudt, dus een zwaarder regime dan het huidige regime op grond van de Wft, maar ook op de vraag of verzwaring van de regulering van zakelijke crowdlending wenselijk is. 

1. Inleiding

Zelfs in coronatijden weten grote groepen mensen elkaar te vinden. Hierbij doel ik niet op illegale grootschalige bijeenkomsten, noch op de legale testevenementen van Fieldlab, maar op de alternatieve financieringsmogelijkheden die crowdfunding het mkb biedt. In coronajaar 2020 haalden ondernemingen in Nederland slechts 5% minder geld (€ 368,2 miljoen) op dan in 2019, toen ondernemingen € 387,1 miljoe...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Gezamenlijke regulering zakelijke crowdlending en crowdinvesting door ECSPR

3. Huidige regulering zakelijke crowdlending

3.1. Wft-verbod op het aantrekken en bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden

3.2. Eisen ontheffing crowdfundingplatformen

4. ECSPR als MiFID II-light voor zakelijke crowdlending

4.1. Vergunningsplicht ECSPR crowdfundingdienstverleners

4.2. Minimumvermogen crowdfundingdienstverlener

4.3. Vermogensscheiding crowdfundingdienstverlener

4.4. Informatieverplichtingen crowdfundingdienstverlener

4.5. Bedenktijd niet-ervaren aspirant-beleggers

4.6. Overige verzwaringen regime zakelijke crowdlending door ECSPR

4.7. ECSPR als MiFID II-light voor zakelijke crowdlending

5. Analyse verzwaring regime zakelijke crowdlending door ECSPR

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.V.J. van Beusekom LLM1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16712

Verder in 2021 nr.6

 Datagedreven toezicht

Preventief fouilleren   De AFM heeft in haar wetgevingsbrief van 30 maart 2021 de wens geuit om een wettelijke grondslag te creëren voor datagedreven toezicht. De huidige wettelijke bev...

 De Europese Crowdfundingverordening: MiFID II-light voor zakelijke crowdlending?

Het grootste gedeelte van de Nederlandse crowdlendingmarkt, en daarmee ook het grootste gedeelte van de Nederlandse crowdfundingmarkt, wordt vanaf 10 november 2021 gereguleerd door de Europese Crow...

 Kroniek toezicht en handhaving

Dit is de tweede kroniek Toezicht en Handhaving die verschijnt tijdens de coronacrisis. Ten tijde van het schrijven van deze kroniek bevinden we ons (inmiddels) in de derde golf van de coronapandem...

 Continuering van de benchmarkdiscontinuering

Rondom het nieuws Anderhalf jaar geleden werd in deze rubriek aandacht besteed aan de global interest rate reform. Die was toen al enige tijd gaande en is dat nog steeds. Deze Rondom het nieuws bes...