Tijdschrift voor Financieel Recht 2021 nr. 6

Continuering van de benchmarkdiscontinuering

mr. W.J. Horsten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rondom het nieuws

Anderhalf jaar geleden werd in deze rubriek aandacht besteed aan de global interest rate reform. Die was toen al enige tijd gaande en is dat nog steeds. Deze Rondom het nieuws beschrijft enkele van de laatste ontwikkelingen op dit terrein, in het bijzonder recente uitlatingen van de Britse toezichthouder FCA over het uitfaseren van LIBOR en de daarmee samenhangende recente wijziging van de EU Benchmarkverordening. Daarin wordt de Commissie de bevoegdheid gegeven in bepaalde gevallen een wettelijk vervangingstarief vast te stellen voor een referentierente die niet langer wordt gepubliceerd.

1. Inleiding

In FR 2020, nr. 1/2, schreef ik over de global interest rate reform.1 Die was toen al enige tijd gaande en is dat nog steeds. Ik ben destijds al meer conceptueel ingegaan op zakelijke renteproducten met variabele rente, op referentierentes daarvoor en de praktijk daarvan, inclusief het documenteren v...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rondom het nieuws

1. Inleiding

2. De aankondigingen van de FCA van 5 maart 2021 over LIBOR

3. De wijziging van de BMR

3.1. Het voorstel

3.2. De verordening zoals van toepassing geworden

4. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W.J. Horsten
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16714

Verder in 2021 nr.6

 Datagedreven toezicht

Preventief fouilleren   De AFM heeft in haar wetgevingsbrief van 30 maart 2021 de wens geuit om een wettelijke grondslag te creëren voor datagedreven toezicht. De huidige wettelijke bev...

 De Europese Crowdfundingverordening: MiFID II-light voor zakelijke crowdlending?

Het grootste gedeelte van de Nederlandse crowdlendingmarkt, en daarmee ook het grootste gedeelte van de Nederlandse crowdfundingmarkt, wordt vanaf 10 november 2021 gereguleerd door de Europese Crow...

 Kroniek toezicht en handhaving

Dit is de tweede kroniek Toezicht en Handhaving die verschijnt tijdens de coronacrisis. Ten tijde van het schrijven van deze kroniek bevinden we ons (inmiddels) in de derde golf van de coronapandem...

 Continuering van de benchmarkdiscontinuering

Rondom het nieuws Anderhalf jaar geleden werd in deze rubriek aandacht besteed aan de global interest rate reform. Die was toen al enige tijd gaande en is dat nog steeds. Deze Rondom het nieuws bes...