Tijdschrift voor Financieel Recht

2021 nr. 8/9

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

Inleiding

Green is beautiful! (part 2)

prof. mr. drs. M. Haentjens, mr. A.J.A.D. van den Hurk, mr. G.W. Kastelein en mr. R.K. Pijpers

Een jaar geleden brachten wij ook een themanummer uit. Het thema was destijds sustainable finance, oftewel duurzaamheid in de financiële sector. Gekozen was voor een functionele benadering van het thema, door vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke velden hun licht te laten schijnen op het sustainable finance debat. Het nummer was dan ook niet beperkt tot juridische bijdragen.   Inmiddels zijn we een jaar verder en zijn de debatten over duurzaamheid nog onverminderd hevig en actueel. Zo lijken op landelijk niveau de alarmbellen nu... ...lees meer

Artikel

EU geeft kleur aan duurzaamheid en de rol van de financiële sector

L. Blom en J. Dickhoff1

Het artikel zal beginnen met de vraag waarom het Actieplan duurzame groei financieren eigenlijk nodig is gezien de overvloed aan bestaande duurzaamheidsinitiatieven en standaarden.  Daarna wordt kort uitgelegd waarom duurzaamheid zo ingewikkeld te integreren en classificeren is. En hoe de taxonomie daar een sleutelrol in speelt. Verder zal het artikel op hoofdlijnen de stand van zaken van de wet- en regelgeving behandelen. M.n. de EU Taxonomy Climate Delegated Act en de discussie die daarover gevoerd is. De voorgestelde Corporate Sustainability Reporting Directive zal ik benoemen maar en... abonneren of dit artikel kopen.

Global Financial Regulatory Trends Related to ESG Issues Outside the EU

mr. V. Capkurt, Ms T.V.C. Cizeika, Ms O. Harrison, Ms J. Yeap, Ms D. North, Ms C.E.P. Pizzola, K. Sumpter en C. Robins1

This article provides an overview of the global developments in the regulatory landscape for ESG-matters (with a key focus on 'Environmental') applicable to banks, particularly on reporting, disclosure and initiatives to include ESG-factors in the prudential supervision of banks in (i) the US, (ii) the UK and (iii) Greater China, which for the purposes of this article focuses on the People's Republic of China (Hong Kong) and initiatives by the Basel Committee. 1. Introduction When announcing the European Green Deal in 2019, Commission president Ursula von der... abonneren of dit artikel kopen.

'Corporate Sustainability Reporting': over de Europese aanzet voor het fundam...

mr. drs. L.K. van Dijk en prof. mr. J.B.S. Hijink1

In april 2021 heeft de Europese Commissie het voorstel voor de Corporate Sustainability Reporting Directive ('CSRD') gepubliceerd, waarin onder meer een grondslag voor de ontwikkeling van Europese duurzaamheidsstandaarden en de openbaarmaking daarvan is opgenomen. Circa 49.000 ondernemingen zullen onder het toepassingsbereik van de CSRD komen te vallen. Deze regeling is daarom relevant voor een groot aantal bedrijven. Deze ondernemingen dienen in hun bestuursverslagen over boekjaren startend op of na 1 januari 2023 de vereisten uit de CSRD toe te passen. Hoewel ... abonneren of dit artikel kopen.

Assurance bij duurzaamheidsinformatie. Wat betekent dit voor ondernemingen?

prof. dr. A.E.M. Kamp-Roelands RA MA1

Als het Europees Parlement en de Raad het richtlijnvoorstel voor een verdere regulering van duurzaamheidsrapportage door ondernemingen goedkeuren moeten alle grote ondernemingen en alle beursgenoteerde ondernemingen in Nederland meer gedetailleerde informatie op gaan nemen met betrekking tot duurzaamheid. Ook moet bij deze informatie een assurance-opdracht worden uitgevoerd die gericht is op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. In dit artikel wordt uitleg gegeven over het richtlijnvoorstel, over assurance-opdrachten en wat dit betekent voor de betreffende ondernemingen.  abonneren of dit artikel kopen.

RDS-Milieudefensie; de opmaat naar stakeholder litigation op het gebied van d...

mr. drs. M.R. Hoekstra1

In dit artikel bespreek ik de aansprakelijkheidsrisico's op het gebied van duurzaamheid voor financiële marktpartijen (zogenaamde asset owners). Evenals ondernemingen, worden pensioenfondsen, vermogensbeheerders en (beheerders van) beleggingsinstellingen geconfronteerd met duurzaamheidsverplichtingen, vastgelegd in met name de Disclosure verordening (SFDR) en de Taxonomie Verordening. Daarbovenop brengt ook de RDS- Milieudefensie uitspraak een (potentieel) additioneel litigation risico met zich mee voor deze financiële marktpartijen. Centrale gedachte in dit artikel is ... abonneren of dit artikel kopen.

Privaatrecht als regulering: civiele handhaving van de Transparantieverordening

prof. mr. drs. M. Haentjens en mr. L.G.L. Ohnesorge1

In dit artikel wordt besproken welke privaatrechtelijke middelen beschikbaar zouden kunnen zijn tegen een schending van de informatieverplichtingen die voortvloeien uit nieuwe Europese wetgeving op het gebied van sustainable finance. De auteurs richten zich daarbij met name op schending van artikel 6 van de Transparantieverordening, zorgplicht en onrechtmatige daad. 1. Inleiding Om de transitie naar een duurzame samenleving te stimuleren, ontplooit de Europese wetgever een breed scala aan initiatieven.[2] Een aantal hiervan ziet op financiële dienstverlening.... abonneren of dit artikel kopen.

Alleen samen krijgen we klimaatverandering onder controle?

mr. drs. S.M.C. Nuijten, mr. S.A.M. Vermeulen en mr. F.W.J. van der Eerden1

Over handhaving van duurzaamheidsverplichtingen voor financiële ondernemingen Afgelopen jaren hebben financiële ondernemingen een golf aan nieuwe regelgeving op zich af zien komen op het gebied van duurzaamheid en klimaatrisico's, zoals de SFDR en de Taxonomieverordening. Inmiddels is deze regelgeving deels in werking getreden, maar mist het vaak de nodige uitwerking in de vorm van RTS en is ook nog geen kwalitatief goede informatie beschikbaar over onderliggende investeringen om hieraan te kunnen voldoen. Toch staat het onderwerp duurzaamheid bovenaan de agenda's van toe... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS