Tijdschrift voor Financieel Recht

2022 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

A-F. van Gemert

Inleiding

Goede voornemens

mr. D.M. van der Houwen

over internationalisering en vertrouwen   In januari begint menig gesprek met de vraag naar goede voornemens voor het komende jaar. Hoewel de meeste goede voornemens in februari al stranden (althans in mijn geval), noopt de vraag wel tot een moment van enige reflectie: wat komend jaar te verbeteren? Ik ga ervan uit dat toezichthouders zichzelf die vraag ook stellen aan het begin van het nieuwe jaar.   Voor de toezichtspraktijk verwacht ik dat onder meer de toenemende digitalisering in de financiële dienstverlening en de groei van grensover... ...lees meer

Artikel

De gevolgen van EMIR 2.2 voor het toezicht op Central Counterparties (CCP's)

mr. J.M. Roelofsen1

Recentelijk is een wijziging aan het toezichtkader voor CCP's in werking getreden. Voor in de EU gevestigde partijen lijken de gevolgen relatief gering. Voor niet in de EU gevestigde partijen zijn de gevolgen onzeker, maar mogelijk zeer ingrijpend. 1. Inleiding Vermoedelijk zijn maar weinig mensen bekend met de ins en outs van central counterparties (CCP's). Dat is opvallend gezien CCP's kunnen worden beschouwd als het centrale zenuwstelsel van het financiële systeem.[2] Er staan momenteel derivatencontract... abonneren of dit artikel kopen.

Classificatie van financiële producten op grond van artikel 8 en 9 SFDR

mr. R.J. Boogaard1

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is op 10 maart 2021 in werking getreden en moet worden toegepast ten aanzien van een groot aantal op de Nederlandse markt aangeboden financiële producten (zoals AIFs, icbe's, individueel vermogensbeheer en beleggingsadvies). Een belangrijk onderdeel van de SFDR is dat aanbieders van die financiële producten in hun pre-contractuele informatie moeten aangeven of het financiële product duurzaamheidskarakteristieken promoot (art. 8 SFDR) of een duurzame doelstelling heeft (art. 9 SFDR). Doel is om greenwashing te voorkomen.  Op het ... abonneren of dit artikel kopen.

Het Europese securitisatieraamwerk op de schop in 2022?

mr. G.W. Kastelein

Rondom het nieuws Op 12 december 2021 publiceerde het Ministerie van Financiën van het Verenigd Koninkrijk zijn rapport over het functioneren van de securitisatieverordening aldaar (het VK Rapport).[1] Eerder verschenen al aanbevelingen tot aanpassing van de regelgeving van een door de Europese Commissie aangestelde groep van 28 experts genaamd het High Level Forum on the Capital Markets Union (juni 2020)[2],  het rapport van het gemengd comité van Europese toezichthouders (mei 2021) [3] en de consultatieronde van de Europese Commissie (juli-sept... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS