Tijdschrift voor Financieel Recht

2022 nr. 3/4

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

 

Inleiding

Digitalisering in tijden van geopolitieke spanning

prof. mr. D. Busch, mr. A.J.A.D. van den Hurk, mr. drs. S.M.C. Nuijten en mr. R.K. Pijpers

Alweer anderhalf jaar geleden, op 24 september 2020, publiceerde de Europese Commissie haar digital finance package. De plannen (digital finance strategy) zijn ambitieus te noemen en kennen de volgende vier hoofddoelstellingen: (i) tegengaan van versnippering in de Europese digitale markt voor financiële diensten; (ii) aanpassen van de Europese regels om digitale innovatie te bevorderen; (iii) datagedreven financiering vergemakkelijken; en (iv) aanpakken van de uitdagingen en risico's van digitale transformatie, waaronder het vergroten van de digitale operationele veerkracht va... ...lees meer

Artikel

De financiële sector in het digitale tijdperk: kansen benutten, risico's behe...

dr. S.J. Maijoor1

Speech Steven Maijoor bij het IFR-jaarsymposium 'Digitalisering in de Europese financiële sector – kansen & risico's' 4 februari 2022   Goedemiddag allemaal. Laat ik het gelijk maar even gezegd hebben: ik ben geen jurist maar een econoom. Daarom vind ik het des te eervoller dat u mij toestaat om het woord tot u te richten op het IFR-jaarsymposium 2025.   Jawel, u hoorde het goed. Het is 2025, en het is alweer het derde fysieke symposium sinds het einde van de COVID pandemie een paar jaar geleden. Misschien bent u hier met de auto gekomen. Terwijl u over de... abonneren of dit artikel kopen.

MiCA en MiFID II – een (on)gelijk speelveld voor handelsplatformen?

mr. drs. J.J. van der Grint1

Het in 2020 door de Europese Commissie gepresenteerde voorstel voor een verordening betreffende markten in cryptoactiva (MiCA) introduceert een vergunningplicht en doorlopende eisen voor handelsplatformen voor cryptoactiva. In dit artikel wordt de vraag beantwoord of sprake is van een voldoende gelijk speelveld tussen handelsplatformen (gereglementeerde markten, MTF's en OTF's) gereguleerd onder MiFID II en handelsplatformen voor cryptoactiva gereguleerd in MiCA. 1. Inleiding Er bestaat al enige tijd discussie over de juridische status van cryptoactiva (hiern... abonneren of dit artikel kopen.

Het proefproject voor DLT marktinfrastructuur

mr. F.F. Nagelkerke1

Op 24 september 2020 heeft de Europese Commissie (de Commissie) het zogenoemde Digital Finance Package gepubliceerd. Dit pakket bevat onder andere een verordening die een proefproject introduceert voor marktinfrastructuren op basis van distributed ledger-technologie (DLT)/ blockchain technologie (het Pilot Regime). Met het Pilot Regime worden de bestaande toezichtsregels voor een MTF of gereglementeerde markt en voor een CSD aangepast voor partijen die een MTF willen exploiteren of als een CSD willen optreden waarbij zij gebruik maken van DLT. Dit wordt gedaan door de definitie van finan... abonneren of dit artikel kopen.

De European Retail Payments Strategy

prof. mr. E.J. van Praag1

Gelijktijdig met de Digital Finance Strategy publiceerde de Europese Commissie haar Retail Payments Strategy. Deze bestaat uit vier pijlers. Ten eerste wil de EC Europese instant –dat wil zeggen dat het geld binnen enkele seconden aankomt- betaaloplossingen stimuleren. De tweede pijler is erop gericht innovatie op de markt voor retailbetalingen te stimuleren. De derde pijler is hieraan gelieerd en heeft tot doel dat alle spelers op de betaalmarkten toegang kunnen krijgen tot de hiervoor benodigde infrastructuur. De vierde pijler tot slot betreft maatregelen om (retail)betalin... abonneren of dit artikel kopen.

Biometrie en betaaldienst

Mr. M. Borrat i Frigola LLM, mr. A.F. Ferwerda en mr. dr. M.B. Voulon1

Op zoek naar de juiste nuance voor de financiële sector De verwachting is dat de verwerking van biometrische gegevens een steeds belangrijker rol zal spelen in de financiële sector. Een voorbeeld is het doen van een betaling met gezichtsherkenning of een vingerafdruk. In deze bijdrage worden de randvoorwaarden uiteengezet die het gegevensbeschermingsrecht stelt aan de verwerking van die gegevens. 1. Inleiding Men ontdekte al eeuwen geleden dat het vastleggen van sommige fysieke kenmerken van individuen nuttig kon zijn. Het verhaal gaat dat de ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS