Tijdschrift voor Financieel Recht

2022 nr. 9

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

 

Inleiding

Komkommertijd en AML/CFT compliance

mr. drs. S.M.C. Nuijten

Het is net augustus geworden, een tijd die vaak wordt aangeduid als "komkommertijd." Dit is een aanduiding voor een rustige zomerperiode, waarin er weinig nieuws en weinig handel is door de vakanties en waarin media berichten naar buiten brengen die buiten deze periode geen nieuwswaarde zouden hebben. Het begrip wordt al geruime tijd gebruikt. De etymologiebank meldt op de website[1] dat de eerst bekende vindplaats in het Nederlands een publicatie is op 14 juli 1787 in "Het Saturdags Kroegpraatje." Er gebeurt niet veel en om die reden wordt er ook niet veel van de werkenden verw... ...lees meer

Artikel

Collectief schadeverhaal in de financiële sector; easier said than done!?

mr. M.J. Bosselaar1

Recente ontwikkelingen laten zien dat collectief schadeverhaal in de financiële sector nog steeds actueel is en ook de aandacht heeft van de toezichthouder. Met name financiële producten die in het (verre) verleden zijn afgesloten, waren en zijn onderwerp van collectieve procedures, schikkingen en compensatieregelingen. Voorbeelden zijn effectenleaseovereenkomsten, rentederivaten en beleggingsverzekeringen. In de praktijk blijkt de afwikkeling van massaschade in de financiële sector geen eenvoudige opgave. Het is de vraag of de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie (WAMCA) daa... abonneren of dit artikel kopen.

Doorbetalen van gelden gereguleerd onder de WFT

mr K. Land - van Emmerik en mr. dr. R.J. Theissen1

Geld bestemd voor een recent opgerichte rechtspersoon die nog geen bankrekening heeft, wordt ter doorbetaling op de rekening van een groepsmaatschappij gestort. Geld bestemd voor de mondhygiëniste wordt op de rekening van de tandarts gestort, die dit na een paar maanden doorbetaalt aan de onderneming van de mondhygiëniste. Bij schadeverzekeringsovereenkomsten wordt de premie[2] door de verzekerde aan de gevolmachtigd agent betaald ter doorbetaling aan de verzekeraar, en een eventuele schade uitkering kan door de verzekeraar aan de gevolmachtigd agent worden betaald, ter doorbetaling aan ... abonneren of dit artikel kopen.

EU Green Bonds - een tussenstand met ICMA-gedachten hierover

mr. W.J. Horsten

Rondom het nieuws Het is eind juli/begin augustus als ik dit schrijf - komkommertijd ten top. Schrijf dan maar eens iets rondom het nieuws. Ik probeer me voor te stellen hoe een beginnend journalist zich dezer dagen moet voelen. De stijgende energieprijzen en wellicht nakende energiecrisis brachten mij op het idee om eens kort de tussenstand van het EU Green Bond initiatief[1] weer te geven, met daarbij wat gedachten die ICMA daarover heeft geuit.[2] ICMA is de International Capital Market Association, een privaatrechtelijke, zichzelf regulerende organisatie waarin partij... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS