Tijdschrift voor Financieel Recht

2023 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

 

Inleiding

Inertia

dr. mr. F.M.A. 't Hart1

Inertia is traagheid of de weg van de minste weerstand en het wordt door gedragspsychologen beschreven als gedrag dat mensen niet of niet tijdig in actie komen, zelfs wanneer dat in hun voordeel is. Inertia is een van de observaties waarvoor de AFM aandacht vraagt in haar verkennend onderzoek naar beleggersgedrag op online beleggingsplatforms. De AFM publiceerde in februari 2023 de resultaten van dit onderzoek en deze resultaten bestaan met name uit een aantal observaties.   In haar rapport noemt de AFM een aantal – inmiddels welbekende – gedragsinzichten... ...lees meer

Artikel

Nieuwe Europese regelgeving over verkoop op afstand van financiële diensten: ...

mr. dr. R.E. van Esch1

De Europese Commissie (hierna: de EC) heeft voorgesteld om de Europese Richtlijn uit 2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten te voegen in de Richtlijn Consumentenrechten uit 2011. Tot zover oude wijn in een oude zak. De term "oude wijn" is in dit kader niet helemaal correct. De integratie van de twee richtlijnen heeft meer weg van de methode van de bereiding van een Ripasso wijn waarvoor de vergiste druiven van de Amarone wijn na persing worden hergebruikt. Maar het voorstel van de EC voorziet ook in een tweetal nieuwe artikelen met bepalingen over onlinebillijkhei... abonneren of dit artikel kopen.

De uitbreiding van de ken-uw-cliëntverplichting met de duurzaamheidsvoorkeure...

mr. drs. J.J. Jorritsma1

Naar een duurzaamheidszorgplicht voor de beleggingsdienstverlener? Op 2 augustus 2022 is de ken-uw-cliëntverplichting van de beleggingsdienstverlener uitgebreid met de duurzaamheidsvoorkeuren van de belegger. Dit verandert de aard van de ken-uw-cliëntverplichting en de bijzondere zorgplicht, die hierdoor naast het beschermen van de belegger tegen te grote financiële risico's, ook een maatschappelijk belang behartigen door duurzame financiering te faciliteren. Hoewel dit zorgt voor moeilijkheden bij het inpassen in de bestaande civiele acties, heeft de belegger die... abonneren of dit artikel kopen.

Druk niet (zomaar) op de rode knop

mr. R.W.K. Steeg1

Contractuele afspraken over voortijdige beëindiging van renteswaps in projectfinanciering De voortijdige beëindiging van een in verband met een projectfinanciering afgesloten renteswap kan voor een projectvennootschap leiden tot betalingsproblemen en zo ook een impact hebben op de financiering. De standaardbepalingen van de ISDA Master Agreement over voortijdige beëindiging van transacties moeten worden aangepast om een delicaat evenwicht tussen de belangen van de bij een project betrokken projectvennootschap, financiers en hedge providers te bewerkstelligen. Hoe dat moet... abonneren of dit artikel kopen.

Is de toekomst synthetisch?

Mr. N.M. Tensen-Szeliga en mr. drs. T. Reutelingsperger1

De afgelopen jaren hebben synthetische securitisaties zich ontwikkeld tot een veelgebruikt kapitaalmarktinstrument. Een van de ontwikkelingen die daaraan bijdraagt is de uitbreiding van het EU raamwerk voor securitisaties die kwalificeren als "simple, transparent en standardised" naar synthetische securitisaties. 1. Inleiding De Europese Bankautoriteit (EBA) en de Europese Commissie zien securitisatie als een belangrijke financieringsvorm in de financiering van de transitie naar een duurzame(re) economie. Hieronder vallen niet alleen de "trad... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS