Tijdschrift voor Financieel Recht 2023 nr. 3

Druk niet (zomaar) op de rode knop

mr. R.W.K. Steeg1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Contractuele afspraken over voortijdige beëindiging van renteswaps in projectfinanciering

De voortijdige beëindiging van een in verband met een projectfinanciering afgesloten renteswap kan voor een projectvennootschap leiden tot betalingsproblemen en zo ook een impact hebben op de financiering. De standaardbepalingen van de ISDA Master Agreement over voortijdige beëindiging van transacties moeten worden aangepast om een delicaat evenwicht tussen de belangen van de bij een project betrokken projectvennootschap, financiers en hedge providers te bewerkstelligen. Hoe dat moet gebeuren is de centrale vraag die de auteur in dit artikel beantwoordt.

1. Over dit artikel

1.1. Doel van dit artikel

Net als bij ondernemingsfinanciering het geval kan zijn, wordt bij financiering van projecten het risico op verhoogde rentelasten als gevolg van een stijging van een toepasselijke variabele rentevoet vaak afgedekt door middel van ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Contractuele afspraken over voortijdige beëindiging van renteswaps in projectfinanciering

1. Over dit artikel

1.1. Doel van dit artikel

1.2. Indeling

1.3. Andere financieringstransacties

1.4. Voortijdige beëindiging van renteswaps door de projectvennootschap

2. De rol van renteswaps bij projectfinanciering

2.1. Projectfinanciering

2.2. Aflossingsprofiel en trekkingsprofiel

2.3. Variabele rentetarieven

2.4. Renteswaps

2.5. Overhedging en underhedging

3. Afspraken over hedging in de kredietdocumentatie

3.1. Afspraken over hedging en aangaan van renteswaps

3.2. LMA modelcontractdocumentatie

3.3. Hedge providers partij bij kredietdocumentatie

3.4. Afspraken over underhedging en overhedging

3.5. Afspraken over betrouwbaarheid en kredietwaardigheid van hedge providers

3.6. Afspraken over volgorde van betalingen en verdeling van opbrengsten

3.7. Afspraken over voortijdige beëindiging van renteswaps

4. De hedging documentatie

4.1. Transaction confirmations, de ISDA Master Agreement en het Schedule

4.2. Afdwingbaarheid

5. Het raamwerk voor voortijdige beëindiging van derivatentransacties

5.1. Gronden voor voortijdige beëindiging

5.2. Events of Default

5.3. Recht op voortijdige beëindiging volgend op een Event of Default

5.4. Termination Events

5.5. Recht op voortijdige beëindiging volgend op een Termination Event

5.5.1. Affected Transaction

5.5.2. Kennisgeving aan wederpartij

5.5.3. Voortijdige beëindiging (Tax Event, Tax Event Upon Merger met Burdened Party die tevens Affected Party is)

5.5.4. Voortijdige beëindiging (Credit Event Upon Merger, Tax Event Upon Merger met Burdened Party die geen Affected Party is)

5.5.5. Voortijdige beëindiging (Illegality, Force Majeure Event)

5.6. Vaststelling van close-out amounts

5.6.1. Vaststelling van close-out amounts (Credit Event Upon Merger, Tax Event, Tax Event Upon Merger)

5.6.2. Vaststelling van close-out amounts (Illegality, Force Majeure Event)

6. Aanpassing van het raamwerk

6.1. Uitsluiting van standaard Events of Default

6.2. Vervangende bankruptcy Event of Default-bepaling

6.3. Aanpassing van standaard Termination Events

6.3.1. Illegality

6.3.2. Force Majeure Event

6.3.3. Tax Event

6.3.4. Tax Event Upon Merger

6.3.5. Credit Event Upon Merger

6.3.6. Overzicht

6.4. Toevoeging van Additional Termination Events

6.4.1. Afspraken over Additional Termination Events

6.4.2. Repayment, prepayment, cancellation in full

6.4.3. Acceleration

6.4.4. Overhedging

6.4.5. Consent from the agent following joint request

6.4.6. Hedge provider no longer lender

6.4.7. Affected Lender, Non-consenting Lender, Defaulting Lender

6.4.8. Prepayment upon illegality onder de kredietdocumentatie

6.4.9. Security

6.4.10. Pari passu ranking

6.4.11. Overzicht

7. Slotopmerkingen

7.1. Dit artikel

7.2. Uitgangspunten voor aanvulling en aanpassing

7.3. Inconsistenties

7.3.1. Failure to Pay

7.3.2. Breach of Agreement, Misrepresentation

7.3.3. Bankruptcy Event of Default

7.3.4. Illegality

7.3.5. Force Majeure Event

7.4. Risico-allocatie Additional Termination Events

7.5. Bijdrage aan onderhandelingsproces

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R.W.K. Steeg1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17609

Verder in 2023 nr.3

 Inertia

Inertia is traagheid of de weg van de minste weerstand en het wordt door gedragspsychologen beschreven als gedrag dat mensen niet of niet tijdig in actie komen, zelfs wanneer dat in hun voordeel is...

 Nieuwe Europese regelgeving over verkoop op afstand van financiële diensten: oude en nieuwe wijn in oude zak

De Europese Commissie (hierna: de EC) heeft voorgesteld om de Europese Richtlijn uit 2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten te voegen in de Richtlijn Consumentenrechten uit ...

 De uitbreiding van de ken-uw-cliëntverplichting met de duurzaamheidsvoorkeuren van de belegger

Naar een duurzaamheidszorgplicht voor de beleggingsdienstverlener? Op 2 augustus 2022 is de ken-uw-cliëntverplichting van de beleggingsdienstverlener uitgebreid met de duurzaamheidsvoorkeuren van d...

 Druk niet (zomaar) op de rode knop

Contractuele afspraken over voortijdige beëindiging van renteswaps in projectfinanciering De voortijdige beëindiging van een in verband met een projectfinanciering afgesloten renteswap kan voor een...

 Is de toekomst synthetisch?

De afgelopen jaren hebben synthetische securitisaties zich ontwikkeld tot een veelgebruikt kapitaalmarktinstrument. Een van de ontwikkelingen die daaraan bijdraagt is de uitbreiding van het EU raam...