Tijdschrift voor Financieel Recht 2023 nr. 3

De uitbreiding van de ken-uw-cliëntverplichting met de duurzaamheidsvoorkeuren van de belegger

mr. drs. J.J. Jorritsma1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Naar een duurzaamheidszorgplicht voor de beleggingsdienstverlener?

Op 2 augustus 2022 is de ken-uw-cliëntverplichting van de beleggingsdienstverlener uitgebreid met de duurzaamheidsvoorkeuren van de belegger. Dit verandert de aard van de ken-uw-cliëntverplichting en de bijzondere zorgplicht, die hierdoor naast het beschermen van de belegger tegen te grote financiële risico's, ook een maatschappelijk belang behartigen door duurzame financiering te faciliteren. Hoewel dit zorgt voor moeilijkheden bij het inpassen in de bestaande civiele acties, heeft de belegger die minder duurzaam heeft belegd dan gewenst enkele handvatten om de beleggingsdienstverlener aan te spreken.

1. Inleiding

Voor het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs is veel geld nodig. In 2020 becijferde de Europese Commissie dat voor de periode 2021-2030 jaarlijks €350 miljard extra moet worden geïnvesteerd om tegen 2030 de klimaat...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Naar een duurzaamheidszorgplicht voor de beleggingsdienstverlener?

1. Inleiding

2. De uitgebreide ken-uw-cliëntverplichting

2.1. De ken-uw-cliëntverplichting

2.2. De wijziging

3. Doorwerking financieel toezichtrecht in het privaatrecht

4. Bijzondere zorgplicht verandert van aard

5. Aansprakelijkheid

5.1. Onrechtmatige daad

5.1.1. Onrechtmatige gedraging

5.1.2. Toerekenbaarheid

5.1.3. Schade

5.1.4. Causaal verband

5.1.5. Relativiteit

5.2. Wanprestatie

5.2.1. Toerekenbare tekortkoming

5.2.2. Schade

5.2.3. Nakoming

5.3. Oneerlijke handelspraktijken

6. Aantastbaarheid overeenkomst

6.1. Dwaling

6.2. Ontbinding

6.3. Oneerlijke handelspraktijk

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. J.J. Jorritsma1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17608

Verder in 2023 nr.3

 Inertia

Inertia is traagheid of de weg van de minste weerstand en het wordt door gedragspsychologen beschreven als gedrag dat mensen niet of niet tijdig in actie komen, zelfs wanneer dat in hun voordeel is...

 Nieuwe Europese regelgeving over verkoop op afstand van financiële diensten: oude en nieuwe wijn in oude zak

De Europese Commissie (hierna: de EC) heeft voorgesteld om de Europese Richtlijn uit 2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten te voegen in de Richtlijn Consumentenrechten uit ...

 De uitbreiding van de ken-uw-cliëntverplichting met de duurzaamheidsvoorkeuren van de belegger

Naar een duurzaamheidszorgplicht voor de beleggingsdienstverlener? Op 2 augustus 2022 is de ken-uw-cliëntverplichting van de beleggingsdienstverlener uitgebreid met de duurzaamheidsvoorkeuren van d...

 Druk niet (zomaar) op de rode knop

Contractuele afspraken over voortijdige beëindiging van renteswaps in projectfinanciering De voortijdige beëindiging van een in verband met een projectfinanciering afgesloten renteswap kan voor een...

 Is de toekomst synthetisch?

De afgelopen jaren hebben synthetische securitisaties zich ontwikkeld tot een veelgebruikt kapitaalmarktinstrument. Een van de ontwikkelingen die daaraan bijdraagt is de uitbreiding van het EU raam...