Tijdschrift voor Financieel Recht

2023 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

 

Inleiding

Voorwoord

mr. drs. C.J. Groffen

Retailbeleggers in Europa, nieuwe initiatieven   De onlangs gewijzigde ELTIF Verordening en de voorgestelde wijzigingen van MiFID II in het kader van de EU Retail investment strategy maken de spanning duidelijk tussen enerzijds de bescherming van retailbeleggers en anderzijds hun toegang tot Europese beleggingsfondsen. Het is nog maar de vraag of de voorgestelde wijzigingen leiden tot grotere participatie van retailbeleggers.   Voor niet-professionele beleggers (retailbeleggers) zijn er veel belemmeringen om door middel van bel... ...lees meer

Artikel

De Wbfo en Wnbfo: toepassing in de praktijk

mr. drs. W.M.A. Pronk en mr. A.S. Remmers1

De Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo) heeft per 1 januari 2023 zijn intrede gedaan. Niet alleen gaat het om een aanscherping van bestaande regels, zoals de uitzonderingsmogelijkheid op de bonuscap van 20%, ook is er meer aandacht voor maatschappelijke verantwoording over de verhouding van de beloningen tot de maatschappelijke functie van de onderneming. In deze bijdrage bespreken wij de beloningsregels, actualiteiten en de belangrijkste wijzigingen op basis van de Wnbfo, waarbij de nadruk ligt op de toepassing van deze regels op internationaal opererende gro... abonneren of dit artikel kopen.

Wettelijke basisbedragen voor bestuurlijke boetes – een verouderd concept?

mr. A.J. van Es1

Het financieel recht kent boeteregimes met wettelijke basisbedragen. Op overtreding van normen staan uiteenlopende boetemaxima, waaraan steeds een basisbedrag is gekoppeld van de helft van dit maximum. Inmiddels kennen we basisbedragen die uiteenlopen van € 500.000 tot € 10.000.000. In dit artikel worden kritische kanttekeningen geplaatst bij het bestaande systeem van wettelijke basisbedragen, zowel uit praktisch als meer principieel oogpunt. Een idee is om afscheid te nemen van wettelijk vastgestelde basisbedragen en in de wet uitsluitend boetemaxima op te nemen. abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het Nieuws - Betekenis en reikwijdte van het tuchtrecht

mr. drs. L. Stortelder1

Op 13 april 2023 heeft de Commissie van Beroep Tuchtrecht Banken (CvB) uitspraak gedaan in de tuchtzaak ten aanzien van de voormalig bestuursvoorzitter/CEO, de voormalig voorzitter van de RvC en voormalig RvC-lid/voorzitter van de renumeratiecommissie van ING Bank (hierna tezamen genoemd: verweerders).[2] Het is een lijvige uitspraak van 43 pagina's waarin de CvB onder meer uitgebreid aandacht besteedt aan de revelante feiten en omstandigheden. De CvB heeft beoordeeld of de verweerders hebben gehandeld in strijd met het bancaire tuchtrecht. De regels van het tuchtrecht voor bankmede... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS