Tijdschrift voor Financieel Recht

2023 nr. 11

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

 

Inleiding

Voorwoord

mr. R.E. Labeur1

Hoe duurzaam is de SFDR?   Terwijl de markt de huidige Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)[2] nog goed probeert te verteren, loopt er sinds 14 september jl. alweer een consultatie[3] die voorzichtig de komst van ‘SFDR2’ inluidt. Voordat ik benoem wat mij opvalt aan deze consultatie, belicht ik eerst nog even kort de huidige SFDR. SFDR in een notendop De SFDR is de eerste concrete duurzaamheidsregelgeving die voor de financiële sector in werking trad ter implementatie van het Action Plan: Financing Sustain... ...lees meer

Artikel

De FIDA Verordening: Open Finance in de steigers. Werk aan de winkel voor de ...

prof. mr. E.J. van Praag1

De concept FIDA Verordening regelt dat klanten hun financiële instellingen kunnen opdragen hun gegevens rechtstreeks te verstrekken aan andere financiële instellingen en de nieuw te introduceren categorie van Financial Information Service Providers. De FIDA Verordening bouwt voort op PSD2, maar betreft andere financiële gegevens, zoals verzekeringen, spaarrekeningen, leningen, beleggingen, pensioen, credit ratings, crowdfundingleningen  etc.  De FIDA Verordening heeft hiermee significante impact op de strategie en het  IT-landschap van alle financiële instellingen. Het vereist verder... abonneren of dit artikel kopen.

Over nut en noodzaak van de Principal Adverse Impact (PAI) indicatoren in de ...

E.P. Roelofsen en R. Taha1

De Europese Commissie en de Europese Toezichthoudende Autoriteiten zijn twee belangrijke consultaties gestart over de SFDR en de Gedelegeerde Verordening. In deze consultaties worden de PAI-indicatoren uitgebreid besproken. Dit artikel onderzoekt het nut en de noodzaak van deze indicatoren. Deze bijdrage gaat in op de vraag of de PAI-indicatoren er daadwerkelijk voor hebben gezorgd dat duurzaamheid beter meetbaar is geworden en dat zinvolle vergelijkingen mogelijk zijn tussen aanbieders en producten. Om deze vraag te beantwoorden, wordt ingegaan op de achtergrond van de PAI-... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Deel deze pagina:
RSS