Tijdschrift voor Financieel Recht

2024 nr. 1/2

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

 

Inleiding

Voorwoord: de kwetsbare consument in de digitale transitie

prof. mr. E.J. van Praag

Het speerpunt van de Europese Commissie (EC) is de twin transition: de digitalisering én verduurzaming van de economie.[1] Zoals bij elke transitie zijn er niet alleen winnaars maar ook verliezers voor wie de transitie nadelen met zich brengt. Het is belangrijk juist voor die mensen een extra stap te zetten, zodat ook zij mee kunnen komen. Naar mijn mening is dit niet alleen het moreel juiste om te doen, maar ook verstandig. Transities kunnen immers alleen succesvol plaatsvinden als ze voldoende maatschappelijk draagvlak hebben en houden.   De Europes... ...lees meer

Artikel

Algemene fraudepreventie vanwege een bijzondere bancaire zorgplicht?

Mr. T. Hutten en S.R.F. Aarts1

Een bank heeft een bijzondere zorgplicht tegenover derden bij fraude. Volgens de Hoge Raad is een bank aansprakelijk tegenover door fraude gedupeerde derden als zij wist van ongebruikelijke activiteiten op een bankrekening en daaraan verbonden gevaar voor derden en desondanks nalaat te handelen. Slachtoffers van fraude stellen zich in de praktijk regelmatig op het standpunt dat deze bijzondere bancaire zorgplicht verder reikt dan gevallen waarin de bank wist van het gevaar. In twee recente zaken is overwogen dat een bank als onderdeel van haar 'bijzondere' zorgplicht (voorzorgs-)maatrege... abonneren of dit artikel kopen.

Nieuwe beleidsuiting van DNB voor naleving van de Wwft

prof. dr. mr. A.J.C.C.M. Loonen en prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers1

DNB is een belangrijke toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In een recente consultatie van de nieuwe beleidsuiting 'Questions & Answers' en 'Good Practices Wwft' zet DNB een nieuwe stap in het risicogebaseerd voldoen aan de Wwft door ondertoezichtstaande instellingen. Voor financiële instellingen is bestudering van deze uiting, met een aantal nieuwe standpunten, van belang voor de dagelijkse praktijk en voor het verder vormen van beleid. 1. Inleiding Een belangrijk onderdeel van het to... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS