Tijdschrift voor Financieel Recht 2024 nr. 1/2

Algemene fraudepreventie vanwege een bijzondere bancaire zorgplicht?

Mr. T. Hutten en S.R.F. Aarts1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een bank heeft een bijzondere zorgplicht tegenover derden bij fraude. Volgens de Hoge Raad is een bank aansprakelijk tegenover door fraude gedupeerde derden als zij wist van ongebruikelijke activiteiten op een bankrekening en daaraan verbonden gevaar voor derden en desondanks nalaat te handelen. Slachtoffers van fraude stellen zich in de praktijk regelmatig op het standpunt dat deze bijzondere bancaire zorgplicht verder reikt dan gevallen waarin de bank wist van het gevaar. In twee recente zaken is overwogen dat een bank als onderdeel van haar 'bijzondere' zorgplicht (voorzorgs-)maatregelen moet treffen om fraude te voorkomen of haar monitoringsystemen zo moet afstellen dat deze fraude eerder opspoort. In dit artikel betogen wij dat de grondslag en rechtvaardiging voor een veralgemenisering van de bijzondere zorgplicht ontbreekt, en dat de bijzondere zorgplicht tegenover derden beperkt is tot bijzondere gevallen waarin een bank daadwerkelijk wetenschap heeft van fraudegevaar.

...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Bancaire zorgtaken tegenover derden

2. Uitbreiding van soort fraude en de benodigde kennis daarvan

2.1. Van fraude bij beleggen naar fraude in het algemeen

2.2. De zaken United Gulf Trading Company en Kempenplus

2.3. Van (geacht worden te) weten naar behoren te weten?

3. Een wettelijke taak tot fraudebestrijding?

3.1. Witwassen en terrorismefinanciering

3.2. Een integere bedrijfsvoering

3.3. Bancaire fraude

3.4. Tussenconclusie

4. De rechtvaardiging voor een zorgplicht op ongeschreven normen

4.1. Kennis en deskundigheid?

4.2. Bijzondere zorgrelatie of maatschappelijk functie?

4.3. Onvoldoende grondslag en rechtvaardiging

5. Gevolgen van een zorgplicht buiten specifieke, bijzondere gevallen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Mr. T. Hutten en S.R.F. Aarts1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17970

Verder in 2024 nr.1/2

 Voorwoord: de kwetsbare consument in de digitale transitie

Het speerpunt van de Europese Commissie (EC) is de twin transition: de digitalisering én verduurzaming van de economie.[1] Zoals bij elke transitie zijn er niet alleen winnaars maar ook verl...

 Algemene fraudepreventie vanwege een bijzondere bancaire zorgplicht?

Een bank heeft een bijzondere zorgplicht tegenover derden bij fraude. Volgens de Hoge Raad is een bank aansprakelijk tegenover door fraude gedupeerde derden als zij wist van ongebruikelijke activit...

 Nieuwe beleidsuiting van DNB voor naleving van de Wwft

DNB is een belangrijke toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In een recente consultatie van de nieuwe beleidsuiting 'Questions ...