Tijdschrift voor Financieel Recht

2024 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

 

Inleiding

Voorwoord

mr. A.J.A.D. van den Hurk en mr. R.K. Pijpers1

Pim's special   Over smaak valt niet te twisten, maar toch maken PiM's – u weet wel, die zachte koekjes met sinaasappelvulling en een laagje fijne chocola – vele tongen los. Letterlijk van degenen die ze niet te versmaden vinden, figuurlijk bij degenen die er minder van gecharmeerd zijn. En voor wie het nog niet wist: naar verluidt zijn de koekjes uitgevonden in 1927 in Engeland en werden zij aldaar verkocht onder de naam Jaffa cakes, vernoemd naar de sinaasappels uit de gelijknamige stad in Israël. Echter, bij een koekjesfabrikantenfusie met een B... ...lees meer

Artikel

Twintig jaar redacteurschap in woelige financieel toezichtrechtelijke tijden

prof. mr. drs. C.M. Grundmann-Van de Krol

Relatie Pim Horsten met het financieel toezichtrecht gedurende zijn (hoofd)redacteurschap   In 1999 begon ik enthousiast als een van de redacteuren van het Tijdschrift voor Effectenrecht[1]aan het avontuur om de toenmalige diverse sectorale Nederlandse toezichtwetten (meer) onder de aandacht te brengen. Tegelijkertijd hingen boven het in die tijd redelijk 'lieflijk' uitziende sectorale toezichtrecht al dreigende onweersbuien. De opkomst van financiële conglomeraten (vervlechting van banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen) en de daarmee samenhangende v... abonneren of dit artikel kopen.

Dertig jaar beleggersbescherming:

mr. L.J. Silverentand1

Van ISD naar RIP (Retail Investment Package)   Begin 2003 nam Pim Horsten het redacteurschap van het Tijdschrift voor Financieel Recht, toen nog het Tijdschrift voor Effectenrecht, op zich. Van 2009 tot 2016 mocht ik met hem samen in de hoofdredactie zitten. Pim heeft zich meer dan twintig jaar voor het tijdschrift ingezet, hetgeen een bijzondere prestatie is. In die tijd kwamen bergen nieuwe wet- en regelgeving op ons af, waaronder op het gebied van beleggingsdiensten. Het afscheid van Pim is een mooi moment om vooruit en terug te kijken naar de regels voor belegg... abonneren of dit artikel kopen.

Transparantie en Sustainable Finance

prof. mr. C.W.M. Lieverse1

Over greenwashing en door de bomen het bos niet meer zien   In zijn tijd als (hoofd-)redacteur van (eerst) het Tijdschrift voor Effectenrecht en (later) het Tijdschrift voor Financieel Recht, heeft Pim veel aandacht besteed aan de transparantie-eisen bij aanbieding van effecten, financiële producten en diensten en de effectiviteit daarvan.[2] Dit betreft een onderwerp dat mag rekenen op onverminderde of zelfs hernieuwde belangstelling in het kader van de ontwikkelingen op het gebied van sustainable finance. Het doel van het EU Actieplan inzake duurzame financi... abonneren of dit artikel kopen.

Regulatory Green Bonds

prof. dr. E.P.M. Joosen LLM1

Geen goed idee!   In toenemende mate worden regulatoire kapitaalinstrumenten (zoals de door Pim Horsten vaak besproken CoCo-bonds) door financiële ondernemingen (met name banken) uitgegeven die hetzij een vol "groen predicaat" krijgen of vorm worden gegeven als 'sustainability linked bonds'. De Europese Bankenautoriteit (EBA) heeft enige tijd geleden zijn zorgen uitgesproken over deze nieuwe ontwikkeling, en stelde dat er sprake is van mogelijke botsingen met de kwalitatieve kapitaalvereisten van CRR, indien een regulatoir kapitaalinstrument ook nog su... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS