Tijdschrift voor Financieel Recht

2024 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

 

Inleiding

Voorwoord

mr. drs. C.J. Groffen

De tussenholding onder de AIFM Richtlijn   Als meerdere beleggingsinstellingen van dezelfde beheerder via eenzelfde tussenholding investeren moet de tussenholding dan ook worden aangemerkt als een beleggingsinstelling?   Zo nu en dan komt de vraag op of een tussenholding moet worden aangemerkt als een (alternatieve) beleggingsinstelling (ook aangeduid als "abi") als bedoeld in de AIFM Richtlijn[1]. Tussenholdings worden veel gebruikt voor het houden van niet-genoteerde financiële instrumenten. Bijvoorbeeld... ...lees meer

Artikel

De implicaties van MiCAR op handelaren voor eigen rekening in cryptoactiva

mr. drs. J.J.F. van der Meer en mr. S.W. van de Ven1

Er heerst op dit moment onduidelijkheid in de markt over de toepasselijkheid van MiCAR op handelaren voor eigen rekening in cryptoactiva. Met het oog op de naderende inwerkingtreding van deze Europese verordening en de relatief beperkte overgangstermijn die zal gelden in Nederland, tracht dit artikel duidelijkheid te verschaffen over de reikwijdte van MiCAR en de implicaties daarvan op handelaren voor eigen rekening in cryptoactiva, waaronder marketmakers. 1. Inleiding Op 30 december 2024 zal de Markets in Crypto-Assets Regulation (hierna: MiCAR)[2] ... abonneren of dit artikel kopen.

EU Sustainable Finance Regulation: A missed opportunity for transformative ch...

Dr. J. de Lange1

This article suggests that the transition towards a more sustainable version of finance and the financial system is at a critical juncture. At such juncture, the article considers the extent to which the sustainable finance regulations that have been adopted to date can be understood as having introduced change of a transformative, novel or business-as-usual type. The article also reflects on how the conclusions drawn could be used to improve European sustainable finance strategy in the future. 1. Introduction Sustainability has been a dominant theme of recen... abonneren of dit artikel kopen.

Mediation in het financieel toezicht: reële optie voor geschiloplossing of wi...

mr. drs. S.M. Peek1

In het financieel toezicht worden geschillen tussen marktpartijen en toezichthouders doorgaans beslecht in bezwaar en beroep bij de bestuursrechter. Nu dit lang niet altijd tot bevredigende, bestendige uitkomsten leidt, komt de vraag op of het ook anders kan. Kan mediation een reëel alternatief vormen om in handhavingskwesties in onderling overleg tot een oplossing te komen? Hoewel deze vorm van alternatieve geschillenbeslechting zich zeker niet voor iedere situatie leent en in het financieel toezicht beslist uitdagingen kent, is er zeker ruimte om mediation tussen toezichthouders en ond... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het Nieuws

mr. R.E. Labeur1

Hoe beoordeelt de AFM diverse soorten van informatieverstrekking? 1. Inleiding  Van 11 april tot 1 juni 2024 consulteerde[2] de AFM aanpassingen van de bestaande Beleidsregel Informatieverstrekking (hierna kortweg: Beleidsregel), die sinds 31 december 2018 geldt.[3] De uitkomst van de consultatie is nog niet bekend, maar ik ga er niet van uit dat de nieuwe Beleidsregel wezenlijk van de consultatieversie zal... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS