Compliance Actualia

Leidraad meldingen IGZ 2013

Niels van den Burg, 24 oktober 2013 16:37 Op grond van artikel 4a van de Kwaliteitswet Zorginstellingen zijn zorginstellingen verplicht om calamiteiten en situaties van seksueel misbruik te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Onder calamiteit wordt verstaan een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt of cliënt van de instelling heeft geleid. In de Leidraad meldingen IGZ 2013 is vastgelegd aan welke eisen meldingen moeten voldoen en hoe IGZ met een melding zal omgaan. Op 17 oktober jl. heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een nieuwe beleidsregel vastgesteld inzake de behandeling van meldingen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
Deel deze pagina:

Informatie

Type
Actualia
Sector(en)
Zorg
Auteurs
Bijlage
Datum gepubliceerd