Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2013 nr. 4

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, mr. D.G. Tempelman, H.K. Müller LL.M., mr. J.C.W. Gazendam en mr. D.M. Hanema*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rapporten en overige publicaties In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overi­ge publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesec­tor c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, mr. D.G. Tempelman, H.K. Müller LL.M., mr. J.C.W. Gazendam en mr. D.M. Hanema*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/10798

Verder in 2013 nr.4

 Voorwoord

De bijdragen in deze aflevering hebben gemeen dat zij exotischer onderwerpen hebben dan gebruikelijk. Een uitzondering daarop vormt de jaaranalyse 2012 van de bestuursrechtspraak over beslui­ten ...

 Scheepstransport van CO2 voor permanente opslagoffshore. Veiligheid van schepen en aansprakelijkheid voor schade door uitstroom van gevaarlijke stoffen

In dit artikel wordt bekeken in hoeverre veiligheid en aansprakelijkheid inzake scheepstransport van CO2 op dit moment geregeld zijn in verdragen en in onze na­tionale wetgeving. Daarbij wordt een ...

 Bestuursrechtspraak NMa-besluiten Energierecht, jaaranalyse 2012

2012, het laatste jaar voordat de NMa is opgegaan in de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM), was een rijk jaar voor de bestuursrechtspraak energie.1 In deze bijdrage wordt voor de eenvoud n...

 Storende regelgeving? Regeling radarverstoring door windturbines in ruimtelijke plannen nader bekeken

Met de wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelij­ke ordening (hierna: Barro) en de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (hierna: Rarro), per 1 oktober 2012, is een ...

 ‘Het nieuwe EU investerings­beschermingsbeleiden de impact daarvan op ECT Arbitrages’ Verslag NeVER jaarvergadering 8 juni 2013

Op 18 juni 2013 vond op het kantoor van Loyens & Loeff in Amsterdam de jaarvergadering van de NeVER plaats. Nadat het huishoudelijke gedeelte was afgewik­keld werd een lezing gegeven door Dr. Jur. ...

 Actualiteiten en signaleringen

Rapporten en overige publicaties In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overi­ge publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesec­tor c.q. de ontwikkelingen van het energierec...