Vastgoedcontracten 2022

Huurovereenkomst onbebouwde grond

Sonja van der Kamp Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

Om dit product te gebruiken dient als basis te worden gedownload Model Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) te Den Haag op 30 januari 2015 vastgesteld met bijbehorende ‘Algemene Bepalingen Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’’(www.roz.nl). Voornoemd model kan met dit product worden aangepast en aangevuld om het geschikt te maken voor de verhuur van onbebouwde grond. In de titel dient te worden vermeld dat het gaat om de verhuur van ‘Onbebouwde grond’. De artikelen 1.4 t/m 1.6 en 8 t/m 10 kunnen voor deze specifieke overeenkomst worden weggelaten. Dit product heeft de volgende onderdelen:A: Algemene toelichting en aandachtspunten bij het invullen van de modelovereenkomst;B: Naar keuze op te nemen aanvullende bijzondere bepalingen met toelichtingC: Toelichting op de algemene bepalingen    

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Huur
Auteurs
Sonja van der Kamp
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11273