Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2024 nr. 1

Aspecten in huurovereenkomsten voor distributiecentra

mr. C.E. Martens en mr. A.P. IJkelenstam1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze bijdrage behandelen de auteurs diverse onderwerpen die aan de orde komen bij de verhuur en aanhuur van distributiecentra. Hierbij wordt ingegaan op de fase voordat de huurovereenkomst aanvangt, maar ook de exploitatiefase zelf. Zowel huurrechtelijke als bestuursrechtelijke aspecten worden beschreven.

1. Inleiding

Nederland is de afgelopen jaren ontwikkeld tot een toonaangevend distributieland. Vooral de gebieden in zuidelijk Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, zuidelijk Gelderland en Noord-Limburg laten grote groei van distributiecentra zien. Deze ontwikkeling is het gevolg van een gunstige geografische ligging en de goed ontwikkelde infrastructuur, waarbij de afgelopen jaren grote investeringen in extra infrastructuur, fiscale stimulansen en de flexibilisering van de arbeidsmarkt, hebben bijgedragen aan deze positie, aldus het recente rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving ("PBL").2  

Hoewel het aantal distributiecent...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Fasen

2.1. Voorfase

2.2. Inbouw

3. De huurovereenkomst

3.1. Aanvang huurovereenkomst

3.2. Triple-net bepaling

3.3. Verdeling OZB

3.4. Zonnepanelen op het dak

3.5. Scope 12 keuring

3.6. Netcongestie

3.7. Bereikbaarheid

4. Aandachtspunten ruimtelijke ordening, natuur en milieu

4.1. Omgevingsplan

4.2. Geluid

4.3. Stikstof

4.4. Energiebesparing en rapportage

5. Slotsom

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. C.E. Martens en mr. A.P. IJkelenstam1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17994

Verder in 2024 nr.1

 Voorwoord

In dit nieuwe jaar brengen wij u in ons tijdschrift uiteraard weer artikelen en annotaties voor de nodige verdieping inzake huurrecht bedrijfsruimte. Zoals u van ons gewend bent, maken wij daarbij ...

 Aspecten in huurovereenkomsten voor distributiecentra

In deze bijdrage behandelen de auteurs diverse onderwerpen die aan de orde komen bij de verhuur en aanhuur van distributiecentra. Hierbij wordt ingegaan op de fase voordat de huurovereenkomst aanva...

 Het huurrecht van schoolgebouwen: een (school)vak apart

Voor het verhuren en ingebruikgeven van schoolgebouwen (gebouwen waarin een school is gevestigd) geldt niet één van de huurrechtregimes van boek 7 BW, maar gelden aparte regels op basis van de onde...

 Goed beslagen ten ijs komen, want gelijk hebben betekent nog niet gelijk krijgen

Wie in huurzaken procedeert dient zich te realiseren dat de uitkomst van de procedure niet alleen wordt bepaald door de formele huurrechtelijke situatie, maar ook door feitelijke procedurele punten...

 Signaleringen

Boeken Red, Huurrecht 2024, Ars Aequi Libri POD (ISBN: 9789493333123). Publicaties in tijdschriften D.E. Burgers, ``Over algemene voorwaarden en de sterkte van reflexwerking van de grijze en zwa...