Vastgoedcontracten 2022

Voorinspectierapport

Huib Hielkema Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

Geactualiseerd tot 2017 Uit de jurisprudentie volgt dat de verhuurder bij het einde van de huurovereenkomst een behoorlijke opleveringsprocedure in acht moet nemen om eventuele herstelkosten op de huurder te kunnen verhalen. Deze eis vloeit voort uit de redelijkheid en billijkheid die partijen bij de uitvoering van een overeenkomst jegens elkaar in acht moeten nemen. Veelal is een dergelijke verplichting ook in de huurovereenkomst zelf opgenomen, zodat de verhuurder alleen al op grond daarvan gehouden is een zorgvuldige procedure te voeren. Doet de verhuurder dat niet, dan loopt hij het risico dat herstelkostenclaims (gedeeltelijk) worden afgewezen, zie bijvoorbeeld Ktr. Zutphen 9 maart 1999, WR 1999, 49; Ktr. Apeldoorn 31 maart 1999, WR 2000, 6, Ktr. Rotterdam 1 oktober 1999, WR 2000, 43 en Hof Den Haag 6 oktober 2011, LJN BT6832. Het opstellen van een voorinspectierapport vormt de eerste stap in een zorgvuldige opleveringsprocedure.Dit modelrapport kan worden gebruikt zowel bij de voorinspectie van verhuurde woonruimte als bij de voorinspectie van verhuurde 290-bedrijfsruimte of overige ruimte. Wel moet bij de verschillende ruimten soms rekening worden gehouden met verschillende (semi-) dwingendrechtelijke wetsbepalingen.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Huur
Auteurs
Huib Hielkema
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11296