Vastgoedcontracten 2022

Proces-verbaal van oplevering bij aanvang van de huur

Sonja van der Kamp Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Geactualiseerd op: 1 september 2017 Dit model-proces-verbaal van oplevering kan worden gebruikt bij de aanvang van een huurovereenkomst zo¬wel met betrekking tot woonruimte als met betrekking tot 290-bedrijfsruimte of overige ruimte. Artikel 224 lid 2 van boek 7 BW bepaalt: ‘Indien tussen de huurder en verhuurder een beschrijving van het verhuurde is opge¬maakt, is de huurder gehouden de zaak in dezelfde staat op te leveren waarin deze volgens de beschrijving is aanvaard, met uitzondering van geoorloofde

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

veranderingen en toe¬voegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd. Indien geen beschrijving is opgemaakt, wordt de huurder, behoudens tegenbewijs, verondersteld het ge¬huurde in de staat te hebben ontvangen zoals deze is bij het einde van de huurovereenkomst.’ Als gevolg van dit arti¬kel, dat van toepassing is op overeenkomsten die op of na 1 augustus 2003 zijn gesloten, is het vooral voor de verhuurder van groot belang dat bij aanvang van de huur een beschrijving van de staat van het gehuurde wordt opgemaakt. Bij gebreke hiervan kan de huurder immers aan het einde van de huurovereenkomst stellen dat hij het gehuurde in de staat heeft ontvangen zoals het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst is. Tegen deze stelling is weliswaar tegenbewijs toegestaan, maar in de praktijk is dit tegenbewijs moeilijk te leveren wanneer er geen proces-verbaal van oplevering is opge¬steld bij aanvang van de huurovereenkomst.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Huur
Auteurs
Sonja van der Kamp
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11298