Vastgoedcontracten 2022

Overeenkomst van onderaanneming

Jan-Willem Raadgever Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

Geactualiseerd op: 1 mei 2017. De overeenkomst van onderaanneming is een aannemingsovereenkomst waarbij de onderaannemer zich jegens de hoofdaannemer verbindt om een deel van het door de hoofdaannemer aangenomen werk uit te voeren. Om die reden is het van groot belang dat de overeenkomst van onderaanneming nauw aansluit op de door de hoofdaannemer gesloten hoofdaannemingsovereenkomst. Zulks geldt niet alleen voor de aard en omvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, maar tevens voor de voor de uitvoering van belang zijnde (administratieve) voorwaarden. De hoofdaannemer zal de door hem aangenomen verplichtingen immers één op één willen doorleggen naar de door hem ingeschakelde onderaannemer. De inhoud van de op te stellen overeenkomst van onderaanneming is dan ook sterk afhankelijk van de inhoud van de door de hoofdaannemer gesloten hoofdaannemingsovereenkomst. Deze modelovereenkomst van onderaanneming bevat om die reden veel voorkomende algemene bepalingen die in het voorkomende geval steeds dienen te worden aangepast aan de daaraan ten grondslag liggende hoofdaannemingsovereenkomst en overige omstandigheden van de specifieke opdracht.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Bouw
Auteurs
Jan-Willem Raadgever
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11305