TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2023 nr. 2

Hernieuwde kwalificatie: van opdracht- naar arbeidsovereenkomst en vice versa?

mr. K. Janssens1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Partijen kunnen een overeenkomst tot het verrichten van werk tegen betaling op verschillende wijzen inrichten. Voordat de rechtsverhouding kan worden gekwalificeerd, moet worden vastgesteld welke rechten en verplichtingen partijen zijn overeengekomen. Dat gebeurt door middel van uitleg. Het draait dan om het achterhalen van de gemeenschappelijke partijbedoeling en de gerechtvaardigde verwachtingen over en weer. Hierbij kan worden betrokken op welke wijze partijen uitvoering aan de overeenkomst hebben gegeven.
Maar wat als de feitelijke uitvoering pas gaandeweg gaat afwijken van de initiële gemeenschappelijke partijbedoeling? Kan dat ertoe leiden dat een aanvankelijke overeenkomst van opdracht na verloop van tijd toch als arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt? Of dat van een arbeidsovereenkomst juist niet langer sprake is?

1. Kwalificeren in twee fasen

Het Burgerlijk Wetboek voorziet in allerlei bijzondere over...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Kwalificeren in twee fasen

2. Vrijheid, uitleg en uitvoering

2.1. Feitelijke uitvoering

2.2. Dynamische uitleg, wijziging van de overeenkomst en ‘verworven rechten’

3. Kwalificatie

4. Van feitelijke uitvoering tot gewijzigde kwalificatie in de cassatierechtspraak

4.1. Dierenartsenmaatschap

4.2. Arbeidsrechtelijke kwalificatierechtspraak: (nog?) geen gewijzigde kwalificatie

4.2.1. Stageovereenkomst versus arbeidsovereenkomst (Hesseling/Ombudsman)

4.2.2. Leerovereenkomst versus arbeidsovereenkomst (Verhoef/Van Zuijlen)

5. Van overeenkomst van opdracht naar arbeidsovereenkomst?

5.1. Terughoudendheid is geboden

5.1.1. Wijziging in feitelijke uitvoering versus gewijzigde opvattingen

5.1.2. Ontwikkeling past soms bij de initiële overeenkomst

5.1.3. Niet elke inhoudswijziging leidt tot nieuwe kwalificatie

5.1.4. Is er een omslagpunt?

5.1.5. De rechter moet goed motiveren

5.1.6. Als de kwalificatie van de initiële overeenkomst niet vaststaat

5.2. Mogelijke gevallen

5.3. Gevolgen van het evolueren tot arbeidsovereenkomst

6. Van arbeidsovereenkomst naar overeenkomst van opdracht?

6.1. Terughoudendheid is geboden

6.1.1. Een parallel met ontslag?

6.1.2. Of verslechtering van arbeidsvoorwaarden?

6.2. Mogelijke gevallen

6.3. Gevolgen van het verliezen van de kwalificatie arbeidsovereenkomst

7. Conclusie

Deel deze pagina:

2 beoordelingen

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K. Janssens1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/17744

Verder in 2023 nr.2

 Minder vergeldingen en meer meldingen?

Wet Bescherming Klokkenluiders en de overweging om te melden De Wet Bescherming Klokkenluiders moet klokkenluiders beter beschermen tegen vergelding. In deze bijdrage bespreek ik, aan de hand van i...

 Hernieuwde kwalificatie: van opdracht- naar arbeidsovereenkomst en vice versa?

Partijen kunnen een overeenkomst tot het verrichten van werk tegen betaling op verschillende wijzen inrichten. Voordat de rechtsverhouding kan worden gekwalificeerd, moet worden vastgesteld welke r...

 Wetsvoorstel seksuele misdrijven: wat betekent dit voor het arbeidsrecht?

Het Wetsvoorstel seksuele misdrijven voorziet in een modernisering en uitbreiding van strafbaarstelling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit wetsvoorstel raakt aan het arbeidsrecht omdat se...