Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023 nr. 3

Beëindiging van een huurovereenkomst in verband met het verwezenlijken van een bestemmingsplan; een ondergeschoven kindje met potentie?

mr. C. Otte1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Voor alle typen gebouwde onroerende zaken2 bevat de wet mogelijkheden voor een verhuurder om een einde te maken aan een huurovereenkomst in verband met de verwezenlijking van een op het gehuurde rustend geldend bestemmingsplan.
Deze optie lijkt in de praktijk niet vaak te worden gebruikt, althans de gepubliceerde rechtspraak hierover is beperkt. Ook in de literatuur is hier niet veel (in detail) over te vinden. Dit terwijl het beëindigen van een huurovereenkomst in verband met de verwezenlijking van een bestemmingsplan onder omstandigheden een uitkomst zou kunnen bieden voor een verhuurder.
Dit artikel beoogt inzicht te geven in het hoe en wat van zowel de beëindigingsgrond als de ontbindingsmogelijkheid van een huurovereenkomst in verband met de verwezenlijking van een bestemmingsplan. Eerst zullen de beëindigings- en ontbindingsmogelijkheid, de daarvoor geldende vereisten en een paar eigenaardighe...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Beëindiging door opzegging of door ontbinding; hoe zit het ook al weer?

1.1. Beëindiging door opzegging

1.2. Ontbinding

2. Vereisten en enkele eigenaardigheden

2.1. Vereisten

2.1.1. Geldend bestemmingsplan

2.1.2. Afwijkende bestemming

2.1.3. De ontwikkeling van de gemeente noopt tot verwezenlijking van de bestemming

2.2. Een paar eigenaardigheden

2.2.1. Type verhuurder

2.2.2. Verwezenlijking door een ander dan de verhuurder

2.2.3. Voorwaardelijke opzegging en/of beëindiging mogelijk?

2.2.4. Uitvoerbaar bij voorraadverklaring

3. Greep uit de rechtspraak

3.1. Bestaande gebruik nog toegestaan op grond van overgangsrecht, maar stond gemeente vrij om einde te maken aan strijdige gebruik

3.2. Geen afwijkende bestemming; wel kwaliteitsimpuls, verbetering leefbaarheid

3.3. Gebruik woonruimte in strijd met bestemming

3.4. Aanleg ecologische zone

4. Potentie?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. C. Otte1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17769

Verder in 2023 nr.3

 Voorwoord

 Vlak voor de sluiting van de copy voor deze editie publiceerde het CBS het inflatiecijfer over de maand juni 2023. In dit cijfer is voor het eerst gebruik gemaakt van de energieprijzen die co...

 Beëindiging van een huurovereenkomst in verband met het verwezenlijken van een bestemmingsplan; een ondergeschoven kindje met potentie?

Voor alle typen gebouwde onroerende zaken[2] bevat de wet mogelijkheden voor een verhuurder om een einde te maken aan een huurovereenkomst in verband met de verwezenlijking van een op het gehuurde ...

 Huurrechtelijk contracteren in een dynamisch publiekrechtelijk landschap

Bij het opstellen van huurovereenkomsten zijn (huurrecht)juristen uiteraard gespitst op risico’s en het zoveel mogen afdekken daarvan. In het huurrecht (bedrijfsruimte)[2] speelt ook het bestuursre...

 Afstemmingsregel Zonshofje I opnieuw afgestemd?

Sinds 1985, het jaar waarin het roemruchte Zonshofje I-arrest door de Hoge Raad is gewezen en waar de ‘afstemmingsregel’ uit voortvloeide, gold dat het regime van de onderhuurovereenkomst onder bep...

 Bestuurdersaansprakelijkheid bij het niet nakomen van de huurovereenkomst door de huurder

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een vennootschap jegens een derde haar (contractuele of wettelijke) verplichtingen niet nakomt en achteraf blijkt dat die vennootschap geen verhaal biedt...