Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023 nr. 3

Bestuurdersaansprakelijkheid bij het niet nakomen van de huurovereenkomst door de huurder

mr. E.C.A. Brand en mr. M. van Schie1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een vennootschap jegens een derde haar (contractuele of wettelijke) verplichtingen niet nakomt en achteraf blijkt dat die vennootschap geen verhaal biedt. Op zo’n moment kan het de moeite waard zijn te onderzoeken of de bestuurder van de vennootschap (eveneens) aansprakelijk gesteld kan worden. 
Het uitgangspunt is dat de vennootschap aansprakelijk is voor de door de derde geleden schade (indien voldaan is aan de wettelijke vereisten hiertoe). Onder bijzondere omstandigheden kan echter, naast aansprakelijkheid van de vennootschap, ook ruimte zijn voor aansprakelijkheid van de bestuurder van de vennootschap. Hiervoor zijn meerdere grondslagen in de wet te vinden (bijvoorbeeld art. 2:203, art. 2:138/248, art. 2:249 en art. 6:162 BW). In deze bijdrage wordt enkel ingegaan op de aansprakelijkheid van een bestuurder op grond van art. 6:162 BW. Voor het aannemen van aansprakelijkheid in de zin van art. 6:162 BW is – naast de bekende voorwa...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Bestuursaansprakelijkheid - algemeen

2. Bestuurdersaansprakelijkheid in het huurrecht

2.1. Geen bestuurdersaansprakelijkheid aangenomen

2.2. Wel bestuurdersaansprakelijkheid aangenomen

3. Slotsom

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E.C.A. Brand en mr. M. van Schie1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17772

Verder in 2023 nr.3

 Voorwoord

 Vlak voor de sluiting van de copy voor deze editie publiceerde het CBS het inflatiecijfer over de maand juni 2023. In dit cijfer is voor het eerst gebruik gemaakt van de energieprijzen die co...

 Beëindiging van een huurovereenkomst in verband met het verwezenlijken van een bestemmingsplan; een ondergeschoven kindje met potentie?

Voor alle typen gebouwde onroerende zaken[2] bevat de wet mogelijkheden voor een verhuurder om een einde te maken aan een huurovereenkomst in verband met de verwezenlijking van een op het gehuurde ...

 Huurrechtelijk contracteren in een dynamisch publiekrechtelijk landschap

Bij het opstellen van huurovereenkomsten zijn (huurrecht)juristen uiteraard gespitst op risico’s en het zoveel mogen afdekken daarvan. In het huurrecht (bedrijfsruimte)[2] speelt ook het bestuursre...

 Afstemmingsregel Zonshofje I opnieuw afgestemd?

Sinds 1985, het jaar waarin het roemruchte Zonshofje I-arrest door de Hoge Raad is gewezen en waar de ‘afstemmingsregel’ uit voortvloeide, gold dat het regime van de onderhuurovereenkomst onder bep...

 Bestuurdersaansprakelijkheid bij het niet nakomen van de huurovereenkomst door de huurder

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een vennootschap jegens een derde haar (contractuele of wettelijke) verplichtingen niet nakomt en achteraf blijkt dat die vennootschap geen verhaal biedt...