Vastgoedcontracten 2022

Koopovereenkomst appartementsrecht

Bas Le Large Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Inhoud geactualiseerd op: 7 november 2017 De ‘koopovereenkomst appartement’ (NVM model 2017) is het meest gebruikte standaard koopaktemodel voor appartementen in Nederland. Het wordt gehanteerd door alle bij de NVM en VBO aangesloten makelaars en aanbevolen door de beroepsorganisatie voor vastgoed professionals, VastgoedPro, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Onder dat begrip zijn in het kader van dit model te verstaan alle gebouwde onroerende zaken die zijn gesplitst in appartementen en voor zover deze voor bewoning

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

zijn bestemd.Een appartementsrecht is een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Het aandeel kan mede omvatten de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van de bij het gebouw behorende grond (artikel 5:106 lid 2 BW). Een appartementseigenaar is de gerechtigde tot een appartementsrecht (artikel 5:106 lid 4 BW). Krachtens artikel 7:47 BW kan koop ook een vermogensrecht betreffen. Artikel 7:47 verklaart de artikelen 7:1 BW tot en met 7:46 BW van overeenkomstige toepassing voor zover dit in overeenstemming is met de aard van het recht. Aangezien bij een appartementsrecht sprake is van een deel van een onroerende zaak zullen de artikelen uit de koopovereenkomst steeds betrekking hebben op dat deel in die zaak. Andere voorziene complicaties zijn voorzien in dit model. Aldus zal hierna op basis van de artikelen uit boek 7 gesproken worden over een zaak ondanks dat het onderhavige model een koopovereenkomst van een recht betreft. Het onderhavige model is verder in beginsel geschikt voor verkooptransacties met betrekking tot al dat soort zaken. Het model wordt – en mag alleen worden – gebruikt door de bij de NVM aangesloten makelaars. De bijzondere omstandigheden van het geval kunnen met zich meebrengen dat er aanleiding is om het model aan te passen, om dat te voorzien van bijzondere bepalingen of om in plaats daarvan een op maat gesneden contract te (laten) maken. Het onderhavige model levert maatwerk op voor de standaardtransactie, dat wil zeggen de transacties zonder bijzondere haken en ogen. Overigens gaat deze model-koopovereenkomst uit van een particuliere koper die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Gebruik de koopovereenkomst woning voor de koop en verkoop van een eengezinswoning.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Koop
Auteurs
Bas Le Large
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11315