Tijdschrift voor Zakenrecht 2018 nr. 2

Erfpacht en appartementsrechten: spiegelsplitsingen nader belicht

mr. F.A.N. van Rooijen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Zowel gemeenten als erfpachters kunnen een belang hebben bij conversie van erfpacht naar volle eigendom. Vraag is hoe je een recht van erfpacht beeïndigt indien er sprake is van een splitsing in appartementsrechten en verschillende rechthebbenden. De (notariële) vastgoedpraktijk heeft zich beziggehouden met deze vraag en verschillende manieren bedacht om te komen tot volle eigendom. Een van de in de praktijk bedachte en toegepaste manieren betreft de zogenaamde spiegelsplitsing: een splitsing van de blooteigendom in appartementsrechten. In de gevallen waarbij de gespiegelde structuur geruime tijd blijft of kan blijven bestaan, zijn er vragen die gesteld dienen te worden en punten die aandacht behoeven. Na een uitleg en toelichting op spiegelsplitsingen komen in dit artikel diverse vragen en aandachtspunten aan de orde.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Achtergrond. Wat is een spiegelsplitsing?

2. Doel van de spiegelsplitsing

3. Spiegelsplitsingen zonder beeïndiging erfpacht. Gevolgen

4. Spiegelsplitsingen zonder beeïndiging erfpacht. Vragen en aandachtspunten

4.1. Voortdurend of tijdelijk recht van erfpacht

4.2. Canonverplichtingen. Aan wie komt de canon toe?

4.3. Gevolgen verwatering belang gemeente

4.4. Gevolgen ten aanzien van de financierbaarheid

4.5. Status van de (algemene) erfpachtvoorwaarden

4.6. Status specifieke afspraken blooteigenaar en gerechtigde(n) tot afzonderlijke appartementsrechten erfpacht

5. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. F.A.N. van Rooijen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/15150

Verder in 2018 nr.2

 Voorwoord

Voor u ligt nummer 2 van ons nieuwe tijdschrift. Op het eerste nummer dat in het voorjaar is verschenen, hebben wij veel positieve reacties ontvangen; met name de praktische inslag van de artikelen...

 Erfpacht en appartementsrechten: spiegelsplitsingen nader belicht

Zowel gemeenten als erfpachters kunnen een belang hebben bij conversie van erfpacht naar volle eigendom. Vraag is hoe je een recht van erfpacht beeïndigt indien er sprake is van een splitsing in...

 De erfpachter als eigenaar van een netwerk: de gevolgen van art. 5:20 lid 2 BW voor een oud erfpachtrecht

De eigenaar van een groot grasveld aan de rand van een bos heeft dit terrein in 1968 in erfpacht uitgegeven aan A voor de duur van 50 jaar. Op grond van dit erfpachtrecht mag de erfpach...

 Annotatie - Rechtbank Amsterdam 2 maart 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1491

In de onderhavige zaak staat de vraag centraal wanneer een deelgenoot van een mandelige fundering zelfstandig kan besluiten tot vernieuwing van die fundering waarbij de mede-eigenaar ...