Tijdschrift voor Zakenrecht 2018 nr. 3/4

Appartementsrecht: nagetrokken goederen; levering bij voorbaat via VvE óf vestigen opstalrecht door gezamenlijke eigenaars?

mr. R. Peutz1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Zonnepanelen, zendmasten, ondergrondse vuilcontainers, warmwaterpompen, WKO-installaties, enz. zijn niet meer weg te denken in de huidige tijd. Ook niet in, aan of een appartementengebouw. Maar hoe is een en ander juridisch geregeld, indien niet de vereniging van eigenaars (VvE) maar een exploitant zonnepanelen of een zendmast op het gemeenschappelijke dak wenst te plaatsen of een gemeente een ondergrondse vuilniscontainer wil plaatsen in de gemeenschappelijke grond van een appartementencomplex? Om (verticale) natrekking te voorkomen en om zekerheden te kunnen bieden voor eventuele financiering eisen dergelijke partijen in de regel dat een recht van opstal wordt gevestigd. In dit artikel komt de vraag aan de orde of een eis een opstalrecht te vestigen wel zo noodzakelijk en/of praktisch is bij een appartementensplitsing en of een en ander in dat geval niet anders, dat wil zeggen contractueel kan worden geregeld.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Natrekking roerende zaken

3. Recht van opstal

4. Onttrekking van niet-registergoederen

5. Levering bij voorbaat

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R. Peutz1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/15328

Verder in 2018 nr.3/4

 Voorwoord

Met plezier presenteert de redactie u hierbij het laatste nummer van dit jaar. Een goed gevuld dubbel nummer met mooie bijdragen. In de drukke eindejaarsperiode hebben de auteurs zich ervoor ingeze...

 Appartementsrecht: nagetrokken goederen; levering bij voorbaat via VvE óf vestigen opstalrecht door gezamenlijke eigenaars?

Zonnepanelen, zendmasten, ondergrondse vuilcontainers, warmwaterpompen, WKO-installaties, enz. zijn niet meer weg te denken in de huidige tijd. Ook niet in, aan of een appartementengebouw. Maar ...

 Verschillen in toepassing van algemene voorwaarden bij de rechten van erfpacht en hypotheek

1. Aanleiding en conclusie In de notariële vastgoedpraktijk wordt bij twee beperkte rechten algemene voorwaarden gebruikt: bij de rechten van erfpacht en hypotheek. Bij deze rechten wordt ver...

 Over verdiepingseigendom en het gebruik van zakelijke rechten als alternatief voor splitsing in appartementsrechten

In een tijd waarin ruimte schaarser wordt en bouwtechnisch steeds meer mogelijk is, neemt in de praktijk de vraag naar de goederenrechtelijke vormgeving van meervoudig grondgebruik toe. ...

 De circulaire economie en het product als dienst-model in het Nederlandse goederenrecht

Essentie: het product als dienst-model, waarbij de producent van het product de eigendom behoudt, zou beter gefaciliteerd moeten worden in het Nederlandse goederenrecht. Vraag is of en i...