Tijdschrift voor Curatoren 2019 nr. 2

Een appartementsrecht in de boedel; baat het of schaadt het?

mr. dr. Mechteld van der Vleuten, mr. Yvonne van Ballegooijen enmr. Annoeska Pals-Rubbens1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De boedel van een failliet bevat niet zelden onroerend goed. Een woning, een bedrijfsruimte of een appartement. Wanneer het om een appartement gaat, of beter gezegd een appartementsrecht, is het goed om oog te hebben voor de specifieke regels omtrent het appartementsrecht en de bijbehorende Vereniging van Eigenaars (VvE). Dit artikel geeft handvatten hoe om te gaan met een appartementsrecht in de boedel van de failliet, zodat de curator weet waar hij of zij rekening mee moet houden. Na een toelichting op het appartementsrecht volgt een toelichting op de besluitvorming binnen de VvE. Vervolgens worden de mogelijke baten van een appartementsrecht onderzocht, waarna wordt afgesloten met de behandeling van de betalingsverplichtingen en een praktisch stappenplan.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Algemeen

1.1. Akte van splitsing

1.2. De Vereniging van Eigenaars (VvE)

Besluitvorming, aantasting van besluiten en de risico’s daarvan voor de curator

2.1. Aanbiedingsregeling bij verkoop

2.2. Toelatingsregeling

3. Kan het reservefonds van de VvE opbrengsten creëren?

4. Zijn er baten uit de VvE te verkrijgen?

5. Kan het tijdelijk verhuren van het appartement aanvullende baten opleveren?

6. Aan het appartementsrecht verbonden betalingsverplichtingen

6.1. Periodieke bijdragen

6.2. Voorbeelden van verschillende bijdragen zijn:

6.3. VvE-bijdragen tot datum faillissement:

6.4. VvE-bijdragen na faillissement: niet verifieerbare vordering

6.5. Achterstallige bijdragen bij verkoop appartementsrecht

6.6. Bevoorrechte of concurrente vordering?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. Mechteld van der Vleuten, mr. Yvonne van Ballegooijen enmr. Annoeska Pals-Rubbens1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15492

Verder in 2019 nr.2

 Brexit: The view of an English insolvency lawyer

I write this article at the beginning of February, only seven weeks from when the United Kingdom will leave the European Union (unless something happens in the meantime). As an insolvency lawyer, I...

 Een appartementsrecht in de boedel; baat het of schaadt het?

De boedel van een failliet bevat niet zelden onroerend goed. Een woning, een bedrijfsruimte of een appartement. Wanneer het om een appartement gaat, of beter gezegd een appartementsrecht, is het...

 Overzicht rechtspraak februari en maart 2019

Het aantal voor deze rubriek relevante (gepubliceerde) uitspraken in de maanden februari en maart is beperkt (geweest). Daardoor bestaat er ruimte om de integrale tekst van het arrest van de Hoge R...