Vastgoedcontracten 2022

Overeenkomst van geldlening

Jan van Duijvendijk Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Deze overeenkomst van geldlening behoort bij de CV-BV-constructie zoals vervat in het model Samenwerkingsovereenkomst CV-BV. Zie ook aldaar voor een beschrijving van het hoe en waarom van deze achtergestelde lening. De leningen die met dit model kunnen worden vastgelegd, zijn bestemd om te worden gebruikt voor extra kapitaalverschaffing aan de betreffende commanditaire vennootschap (CV). Alle vennoten in de CV, dus ook de beherend vennoot, zorgen voor een bescheiden eerste kapitaal. Vervolgens kan extra geld worden geleend. Soms geschiedt dat door externe financiering met behulp van banken; een andere mogelijkheid is dat de vennoten meer kapitaal verschaffen. Dat doen dan alleen de commanditaire vennoten. Bekijk hier de bij deze overeenkomst van geldlening behorende Samenwerkingsovereenkomst voor het opzetten van een CV-BV-constructie.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Projectontwikkeling
Auteurs
Jan van Duijvendijk
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11342