Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2014 nr. 5/6

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L. Diestelmeier LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, mr. D.M. Hanema en D. Kuiken LL.M.*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rapporten en overige publicaties

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Wijziging toezicht in het kader van de Warmtewet

Op 7 oktober 2014 heeft de ACM bekend gemaakt dat het toezicht op de naleving van de Warmtewet zal worden aangepast. De Warmtewet die per 1 januari 2014 in werking is getreden blijkt enkele knelpunten te bevatten. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 7 juli 2014 heeft de Minister van Economische Zaken aangekondigd dat bezien zal worden hoe deze knelpunten kunnen worden weggenomen door middel van een wetswijziging. Vooruitlopend op deze wetswijziging heeft de Minister per brief van 1 oktober 2014 de ACM verzocht om het toezicht op de naleving ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rapporten en overige publicaties

Wijziging toezicht in het kader van de Warmtewet

Schiphol krijgt geen nieuwe ontheffing voor beheer eigen energienetwerken

Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt

Lancering ‘CWE Flow-Based Market Coupling’ uitgesteld

Extra lening van Europese Investeringsbank voor Randstad 380 kV project

Meer primair reservevermogen via geïntegreerde veiling

Handel op gashandelsplaats TTF stijgt naar recordhoogte

Gate Terminal tekent project-financierings- overeenkomst voor LNG ‘break bulk’ installatie

Off & we blijven On

Windenergie op zee

Kredietverlening voor Petten

Impuls voor waterstofbussen

De Topsector Energie; Inzichten van experts uit de ‘gouden driehoek’

Eerste nationale energieverkenning

Presentatie van syntheserapport

Lancering EUROfusion

Interim rapport omtrent energiekosten en -subsidies voor EU28

Conclusies ‘Gas stress test’

Investeringen in energie-infrastructuur

Gaslevering Rusland met Oekraïne en EU

Eindverslag ‘A Bridge to 2025’

Rapport REMIT 2013

Aanbevelingen omtrent demand-side management en marktvormgeving

Vision and Action Paper on Power System

TransparantiePlatform

Rapport capaciteitboekingsplatformen

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L. Diestelmeier LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, mr. D.M. Hanema en D. Kuiken LL.M.*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/11787

Verder in 2014 nr.5/6

 Voorwoord

Jaargang 2014 van het NTE wordt afgesloten met een dubbelnummer.De eerste twee artikelen staan in het teken van het streven naar een toename van het aandeel van energie uit hernieuwbare energiebron...

 Richtsnoeren milieu- en ­energiesteun 2014-2020 - Op zoek naar de balans tussen steun en ­marktwerking bij hernieuwbare energie

De afgelopen jaren zijn veel steunmaatregelen toegekend ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen. Recent onderzoek van de Europese Commissie (hierna: Commissie) laat zien dat de lidstaten in 201...

 Weer een frisse bries voor windenergie op zee

De grootschalige aanleg van windparken op zee is in Nederland nog altijd niet gestart. De in 2002 geformuleerde doelstelling om in 2020 te komen tot 6.000 MW wind op zee[1],...

 Gelijkwaardigheid in warmteplannen

1.1 Aansluitplicht en warmteplannenIn steeds meer gemeenten worden warmtenetten aangelegd voor de verwarming van gebouwen. Op grond van het Bouwbesluit 2012 moeten gebouwen verplicht wo...

 Kabel- en leidingschade - De hoofdlijnen uit 6 jaar jurisprudentie

In 2008 is de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (hierna: WION) in werking getreden. De minister heeft bij de invoering aangegeven dat de WION plichten voor grondroerders, netbeheerder...

 Ålands Vindkraft (C-573/12): Conflict tussen het vrij verkeer van goederen en de bevordering van duurzame energie

Annotatie bij de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 1 juli 2014 (C-573/12, ECLI:EU:C:2014:2037 )1. InleidingHet jaar tweeduizendveertien was een jaar met twee interessante...

 Liberalisering van de energiemarkt, 10 jaar na de volledige marktopening - Verslag van de NeVER bijeenkomst 12 september 2014

Op vrijdag 12 september 2014 vond ten kantore van het Europese Netwerk van Transmissie System Operators (hierna: ENTSO) in Brussel een NeVER-bijeenkomst plaats. Het programma van deze bijeenkomst s...