Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2015 nr. 4

De kwalificatieproblematiek bij onderverhuur van zorgcomplexen: is toepassing van het huurrecht voor woonruimte op de hoofdhuurovereenkomst wenselijk?

mr. M.B.J. Thijssen en mr. A.M.E. van Wijk – Driessen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Inmiddels is het nodige geschreven over de gevolgen van de hervorming van het zorgstelsel voor zorgvastgoed;2 in het TvHB onder andere door Veldman en Mol.3 In het artikel ‘Zorg, gebruik en kwalificeren op maat; de kwalificatieproblematiek bij zorgcomplexen’, hebben zij aan de hand van een (fictief) zorgcomplex aandacht besteed aan de kwalificatieproblematiek bij verhuur van zorgvastgoed. In dat kader hebben Veldman en Mol ook stil gestaan bij het arrest van de Hoge Raad van 20 september 1985 (Zonshofje I).4 Zij hebben er op gewezen dat uit de door de Hoge Raad in dat arrest geformuleerde rechtsregel volgt dat op de hoofdhuurovereenkomst met betrekking tot een zorgcomplex de regels voor verhuur van woonruimte van toepassing kunnen zijn als het zorgcomplex bestemd is om te worden onderverhuurd als woonruimte.5 Wij gaan in dit artikel, in aanvulling op het artikel van Veldman en Mol, na in hoeverre Zonshofje I hierin een rol speelt. Daarto...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het Zorgpaleis

3. Kwalificatie

4. Wettelijk kader

4.1. Gebreken

4.2. Huurprijzen en andere vergoedingen

4.3. Beëindiging

4.4. Onderverhuur

4.5. Vaststellingsovereenkomst?

5. Zonshofje I nader bekeken

6. Conclusie en aanbevelingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.B.J. Thijssen en mr. A.M.E. van Wijk – Driessen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/12404

Verder in 2015 nr.4

 Voorwoord

Tijdens het TvHB Congres 'Vanuit het huurrecht bekeken', maakte Marry de Gaay Fortman bekend dat zij haar koperen jubileum als hoofdredacteur aangreep om het stokje aan mij over te dragen. Marry he...

 De voorwaardelijkheid in het huurrecht

  In het kader van het aftasten van de huurrechtelijke grenzen,2 richten wij ons in deze bijdrage op (de grenzen van) de voorwaardelijkheid in het huurrecht en dan meer...

 De kwalificatieproblematiek bij onderverhuur van zorgcomplexen: is toepassing van het huurrecht voor woonruimte op de hoofdhuurovereenkomst wenselijk?

Inmiddels is het nodige geschreven over de gevolgen van de hervorming van het zorgstelsel voor zorgvastgoed;[2] in het TvHB onder andere door Veldman en Mol.[3] In het artikel ‘...

 Retailagenda: juridische implicaties bij lokale aanpakken van winkelgebieden

De nationale Retailagenda – aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken op 17 maart 2015 – is een pakket van 20 afspraken met als doel om de retailsector e...