Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht 2015 nr. 3

Ontwikkelingen in het arbeidsvoorwaardenoverleg - Actueel

mr. N. Jansen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Werkgevers zetten in 2015 bij cao-onderhandelingen in op vernieuwing en aanpak van bestaande arbeidsvoorwaardenpakketten, getuige onder meer de gezamenlijke arbeidsvoorwaardennota van MKB, VNO-NCW en AWVN dat de titel ‘focus op vernieuwing’ draagt. De vernieuwing van arbeidsvoorwaarden achten werkgevers noodzakelijk vanwege de economische crisis, de globalisering en snelle ontwikkelingen op ICT-gebied en voor het behoud van de positie van Nederland in de mondiale top. In de arbeidsvoorwaardennota 2015 van de verschillende werkgeversorganisaties is te lezen dat wanneer de vakbonden niet willen meewerken aan het gezamenlijk vernieuwen van cao’s, de vernieuwing desnoods zonder de bonden en buiten de cao zal plaatsvinden. Wie denkt dat dit slechts loze dreigementen zijn, wordt verwezen naar de horeca-sector. In 2014 liep in die sector de cao af en na mislukte cao-onderhandelingen besloot Koninklijke Horeca Nederland eenzijdig een arbeidsvoorwaardenreglement op te stellen waarmee de b...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
mr. N. Jansen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAO/12461

Verder in 2015 nr.3

 De juridische status van de intra-concern gedetacheerde werknemer

Hoewel harde cijfers ontbreken, zal de bewering dat in Nederland vele werknemers intra-concern gedetacheerd zijn, worden gekwalificeerd als een feit van algemene bekendheid. De centrale...

 Annotatie - Bescherming van stakeholders en de grenzen van het agenderingsrecht (Boskalis/Fugro, ECLI:NL:RBDHA:2015:3452)

Beschermingsconstructies kunnen worden ingesteld om de vennootschap te beschermen tegen vijandige overnames en andere ongewenste plannen van activistische aandeelhouders.[2] Verschill...

 Annotatie - Stakingsrecht en spelregeltoets: Hoge Raad bekent kleur in zijn arrest van 19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1687 (Abvakabo FNV/ Stichting Amsta)

Het stakingsrecht kan zich (weer) in de warme belangstelling van juridisch Nederland verheugen nu de Hoge Raad in een tweetal recente arresten de teugels van het stakingsrecht laat vi...

 Ter Visie: De Heiploeg-uitspraak, een ontnuchtering

Op 28 juli 2015 werd door de Rechtbank Overijssel (sector kanton)[2] een eerste vonnis gewezen rond een vraagstelling waarover recente vakliteratuur verdeeld is: zijn de regels van ‘overgang van on...

 Experts aan het woord: Prof. E. Verhulp en prof. S. Sagel over de transitievergoeding

Door inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht op 1 juli 2015 zijn de meeste vergoedingen bij ontslag vervangen door de zogenoemde transitievergoeding. Deze vergoeding geldt, anders dan haar voo...