Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2015 nr. 4

Banken, witwassen en de effectiviteit van het toezicht

mr. dr. M. van den Broek1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Introductie

In de media staat witwassen tegenwoordig volop in de aandacht. Een kleine greep uit de geschreven Nederlandse media levert al gauw enkele smeuïge koppen op: ‘Italiaanse justitie: 'Bank of China wast 4,5 miljard wit'’, ‘ABN Amro stuurt topbankiers in Dubai weg na fraude’, en ‘Deutsche Bank onderzoekt witwassen door Russische klanten’.2 Tel daar de hoge boetes die de afgelopen jaren in de Verenigde Staten aan verschillende banken zijn opgelegd en het omvangrijke FIFA-schandaal bij op, en al gauw rijst de vraag naar de rol van banken in de strijd tegen witwassen.3

Banken – evenals andere financiële en kredietinstellingen, juridische en fiscale dienstverleners, en een grote groep ‘overige professionals’ zoals juweliers, autohandelaren, en makelaars – worden geacht een scala aan preventieve anti-witwasmaatregelen te nemen om te voorkomen dat zij worden gebruikt of misb...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Introductie

2. Effectief toezicht

3. Vormgeving van het anti-witwastoezicht op banken

3.1. Institutionele vormgeving

3.2. Vormgeving van het toezicht: tweesporenbeleid

3.3. De gevolgen van het SSM voor het anti-witwastoezicht op banken

4. Het anti-witwastoezicht op banken in Nederland

4.1. Behoorlijk effectief

4.2. Gebrek aan transparantie

4.3. Handhaving

5. Concluderende opmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. M. van den Broek1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/12533

Verder in 2015 nr.4

 In de bres voor het verschoningsrecht

1. Verschoningsrecht onder spervuur Van allerlei kanten klinkt de roep om inperking van het verschoningsrecht van advocaten of tenminste om een kritische blik daarop. Vooral het feit dat het Openb...

 Over schikken in de Libor-affaire: tijd voor een tegengeluid

Onlangs kwam opnieuw de zogeheten Libor-affaire en de beslissing van het Openbaar Ministerie om de Rabobank en haar medewerkers in die zaak niet te vervolgen in het nieuws. Op 19 mei ...

 Voorwoord

Voor u ligt een nieuw nummer van Sanctierecht en Onderneming. De inhoud van dit nummer illustreert de brede reikwijdte van het economisch sanctierecht. Tegelijk toont het aan dat er binnen dit rech...

 Spotprenten, slachtoffers en sepotbeslissingen - Column

Jaren geleden hing er op een deur in één van de secties van de faculteit der Rechtsgeleerdheid te Groningen een spotprent van Peter van Straaten. Afgebeeld stond strafpleiter Spong die, reeds in to...

 Banken, witwassen en de effectiviteit van het toezicht

1. IntroductieIn de media staat witwassen tegenwoordig volop in de aandacht. Een kleine greep uit de geschreven Nederlandse media levert al gauw enkele smeuïge koppen op: ‘Italiaanse justitie: 'Ban...

 Het wetsvoorstel ‘Verbetering Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving’: verbetering uniformiteit en vermindering van fragmentatie

Het wetsvoorstel ‘Verbetering Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving’ (het ‘wetsvoorstel’)[2] ziet op een wijziging van het handhavingshoofdstuk (het huid...