Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2016 nr. 1

Initiële waardering van verkregen leningen - Reële waarde of nominale waarde: beter ongeveer goed dan exact fout

R. de Feijter RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Onlangs heeft André de Neve een artikel gepubliceerd in dit tijdschrift over de waardering van noodzaakfinanciering van ondernemingen in moeilijkheden.2 In dit artikel verwijst De Neve enkele keren naar mijn recente bijdrage aan de rubriek Praktijkvraag van dit tijdschrift3, waarbij hij kritische kanttekeningen plaatst bij de daarin beschreven verwerkingswijze van een verstrekte lening aan een in financiële moeilijkheden verkerende onderneming. Ik maak graag gebruik van de mogelijkheid om hierop te reageren.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De casuspositie

2. Waardering tegen reële waarde

3. Waardering tegen kostprijs

4. Waardering van verkregen leningen tegen reële waarde en BAW: een conflict?

5. Betrouwbare bepaling van de reële waarde

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
R. de Feijter RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/13017

Verder in 2016 nr.1

 Deponering zonder accountantsverklaring

Januari is altijd een drukke maand. Naast de reguliere praktijk komen cliënten in die maand met vragen over de deponering van de jaarrekening. Dit jaar kwam een paar keer de vraag op of de ond...

 Aansprakelijkheidsrisico accountant bij te late deponering van de jaarrekening

In art. 2:138 (voor de naamloze vennootschap) respectievelijk art. 2:248 (voor de besloten vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (BW) is onder verwijzing naar de deponeringsplicht een risico ...

 Initiële waardering van verkregen leningen - Reële waarde of nominale waarde: beter ongeveer goed dan exact fout

Onlangs heeft André de Neve een artikel gepubliceerd in dit tijdschrift over de waardering van noodzaakfinanciering van ondernemingen in moeilijkheden.2 In dit artikel verwijst De Nev...

 Reactie op artikel ‘Vrijstelling consolidatie door beleggingsentiteiten in de praktijk’

De bijdrage ‘Vrijstelling consolidatie door beleggingsentiteiten in de praktijk’ in het decembernummer 2015 van dit tijdschrift vraagt om een reactie. In hun bijdrage gaan Roozen en ...

 Praktijkvraag Activering en afschrijving van acquisitiekosten

Energieleverancier A sluit via online veilingen leveringscontracten voor energie af met particuliere klanten. Klanten hebben de keuze uit een looptijd van 1, 3 en 5 jaar. A betaalt pe...

 Continuïteitsonzekerheid bij een opdracht tot het samenstellen van een jaarrekening - Noot bij uitspraak Accountantskamer 27 november 2015 ( ECLI:NL:TACAKN:2015:126 )

Op 27 november 2015 heeft de Accountantskamer een accountant in bovenvermelde casus de maatregel van waarschuwing opgelegd. Het belangrijkste onderdeel van de gegrondverklaring betrof het feit d...