Tijdschrift voor Internetrecht 2016 nr. 1

De beleidsregels bij de meldplicht datalekken:een korte beschouwing

mr.drs. T.J.M. de Weerd en mr. J.M. Brölmann1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met ingang van 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens.[2] e Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels gepubliceerd, welke als hulpmiddel kunnen dienen om te bepalen of er sprake is van een datalek dat gemeld dient te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en mogelijk ook aan de bij het datalek betrokken personen. In deze bijdrage[3] zullen wij de door de Autoriteit Persoonsgegevens opgestelde beleidsregels nader beschouwen, alsmede enige praktische tips meegeven in verband het melden van een datalek.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De Meldplicht Datalekken

1.1. Termijn voor melding: 72 uur

2. Wanneer is sprake van een datalek?

2.1. Ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens

3. Meldplichtige datalekken

4. Niet-meldplichtige datalekken

5. Handhaving

6. Conclusie

Enkele praktische tips:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr.drs. T.J.M. de Weerd en mr. J.M. Brölmann1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/13043

Verder in 2016 nr.1

 Over meer en minder linke internetzaken

Bij het schrijven van dit redactioneel moest ik aan een aantal ontwikkelingen rondom het internet denken, met als centrale vraag of het gebruik ervan nu meer of minder link is geworden. Ik doel op ...

 Verdere harmonisatie van online consumentenrecht: een eerste kritische beschouwing

De Europese Commissie heeft in december 2015 twee nieuwe voorstellen voor e-commerce richtlijnen gepubliceerd ten behoeve van verdere harmonisatie van het Europese consumentenrecht met betrekkin...

 De beleidsregels bij de meldplicht datalekken:een korte beschouwing

Met ingang van 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens.[2] e Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels gepubliceerd, welke als hulp...

 Het monitoren van werknemers: in strijd met de rechten van de mens? - Annotatie bij EHRM 12 januari 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0112JUD006149608 61496/081

Barbulescu had van zijn werkgever opdracht gekregen een Yahoo Messenger account aan te maken om klantverzoeken af te handelen. Het arbeidsreglement verbood het gebruik van computers voor persoonlij...

 Rechtbank verbiedt positieve prijsdiscriminatie internetaanbieder - Annotatie bij Rechtbank Rotterdam, 4 februari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:810

Beroep Vodafone tegen boetebesluit ACM wegens overtreding van art. 7.4a lid 3 Telecommunicatiewet (verbod op prijsdiscriminatie). Aanbod mobiele internettoegangsdienst (Vodafone Red) in combina...