Tijdschrift voor Internetrecht 2016 nr. 1

Het monitoren van werknemers: in strijd met de rechten van de mens? - Annotatie bij EHRM 12 januari 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0112JUD006149608 61496/081

mr. C.M. Jakimowicz2

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Barbulescu had van zijn werkgever opdracht gekregen een Yahoo Messenger account aan te maken om klantverzoeken af te handelen. Het arbeidsreglement verbood het gebruik van computers voor persoonlijke doeleinden. De werkgever liet Barbulescu weten het gebruik van zijn account acht dagen te hebben gemonitord. Hieruit zou blijken dat hij dit account in strijd met het arbeidsreglement ook privé zou hebben gebruikt. Barbulescu ontkende dit. De werkgever confronteerde hem hierop met een 45 pagina tellend transcript van de Messenger berichten waaruit het tegendeel bleek. Hierin zat communicatie met zijn verloofde en zijn broer en ook vijf berichten die hij via een privé Messenger account (met een ander ID) had gewisseld met zijn verloofde. Barbulescu werd hierop ontslagen. Hij verzette zich tegen dit ontslag bij de Roemeense rechter. Zijn recht op privéleven en correspondentie zou zijn geschonden. Het transcript was in de procedures in het geding gebracht. Barbulesc...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. C.M. Jakimowicz2
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/13044

Verder in 2016 nr.1

 Over meer en minder linke internetzaken

Bij het schrijven van dit redactioneel moest ik aan een aantal ontwikkelingen rondom het internet denken, met als centrale vraag of het gebruik ervan nu meer of minder link is geworden. Ik doel op ...

 Verdere harmonisatie van online consumentenrecht: een eerste kritische beschouwing

De Europese Commissie heeft in december 2015 twee nieuwe voorstellen voor e-commerce richtlijnen gepubliceerd ten behoeve van verdere harmonisatie van het Europese consumentenrecht met betrekkin...

 De beleidsregels bij de meldplicht datalekken:een korte beschouwing

Met ingang van 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens.[2] e Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels gepubliceerd, welke als hulp...

 Het monitoren van werknemers: in strijd met de rechten van de mens? - Annotatie bij EHRM 12 januari 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0112JUD006149608 61496/081

Barbulescu had van zijn werkgever opdracht gekregen een Yahoo Messenger account aan te maken om klantverzoeken af te handelen. Het arbeidsreglement verbood het gebruik van computers voor persoonlij...

 Rechtbank verbiedt positieve prijsdiscriminatie internetaanbieder - Annotatie bij Rechtbank Rotterdam, 4 februari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:810

Beroep Vodafone tegen boetebesluit ACM wegens overtreding van art. 7.4a lid 3 Telecommunicatiewet (verbod op prijsdiscrimina´╗┐tie). Aanbod mobiele internettoegangsdienst (Vodafone Red) in combina...