Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2017 nr. 2

Een bespreking van de dissertatie De huur van ongebouwde onroerende zaken: een leemte in de wet van mr. dr. E.H.M. Swaneveld-Bakelaar - Is het tijd voor de heroverweging van de positie van de huurder van ongebouwde onroerende zaken?

mr. K.M.J. Baumann1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op de huur van ongebouwde onroerende zaken zijn enkel de algemene bepalingen van art. 7:201-7:230 BW van toepassing, daar waar de huur van woonruimte, 290- en (in beperkende mate) 230a-bedrijfsruimte ook specifieke bepalingen in het BW kennen. De groep huurders van ongebouwde onroerende zaken betreft een diverse groep, waarbij de belangen zeer uiteen kunnen lopen. Onder het huurregime van ongebouwde onroerende zaken vallen onder andere parkeerplaatsen, losse stukken land zonder bebouwing die geen landbouwfunctie hebben, standplaatsen op een camping en sportvelden. Er worden daarnaast ook huurovereenkomsten voor ongebouwde onroerende zaken gesloten waar vervolgens, al dan niet met toestemming van de verhuurder, een opstal op gebouwd wordt. Denk hierbij aan tankstations en vakantiehuisjes. De wetgever heeft onderkend dat de huurders van woonruimte, 290-bedrijfsruimte en 230a-bedrijfsruimte behoefte hadden aan huurbescherming. De huurbescherming voor huurders van ongebouwde onroere...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Algemeen

2. Insteek

3. Structuur

4. Wetsgeschiedenis

5. Huidige positie

6. Vergelijking verwante rechtsfiguren en huurregimes

7. Rechtsvergelijking

8. Knelpunten huidige rechtspositie

9. Voorstel wetswijziging

10. Concluderend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K.M.J. Baumann1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/14134

Verder in 2017 nr.2

 Voorwoord

Als hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte ben ik verheugd u te kunnen berichten dat wij nieuwe leden in onze redactie mogen verwelkomen: nadat Marieke van Schie, advocaat...

 Duurzaam huurrecht Verleden heb je, toekomst kun je maken - Verslag VHA Lustrumcongres

[1]De Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) bestaat dit jaar 25 jaar. Genoeg reden om dit met de VHA-leden te vieren op 3 februari 2017 in het Grand Hotel Krasnapolsky op de Dam in Amst...

 Big data: game changer voor vastgoed?!

Harvard Business Review stelt dat organisaties die zich in de top 33% van haar sector bevinden qua data-gedreven besluitvorming gemiddeld 5% productiever en 6% winstgevender zijn dan hun concurr...

 De Warmtewet: een update en een blik in de toekomst

De Warmtewet is op 1 januari 2014 in werking getreden. Dat de Warmtewet een hoop onduidelijkheden en knelpunten kent, is na drie jaar wel duidelijk. Ook de minister heeft zich hiervan inmiddels rek...

 Een bespreking van de dissertatie De huur van ongebouwde onroerende zaken: een leemte in de wet van mr. dr. E.H.M. Swaneveld-Bakelaar - Is het tijd voor de heroverweging van de positie van de huurder van ongebouwde onroerende zaken?

Op de huur van ongebouwde onroerende zaken zijn enkel de algemene bepalingen van art. 7:201-7:230 BW van toepassing, daar waar de huur van woonruimte, 290- en (in beperkende mate) 230a-bedrijfsruim...

 Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht betreffende een selectie van voor de verhuur van bedrijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd – of aan de redactie ter hand gesteld – in de periode 1 december 2016 to...