Tijdschrift voor Financieel Recht 2017 nr. 10

Het spanningsveld tussen MiFID II en de Europese verordening inzake data privacy (GDPR)

mr. J. Jansen en F.F. Nagelkerke1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Alle beleggingsondernemingen zijn drukdoende om de herziene Richtlijn Markten in Financiële Instrumenten (MiFID II) en de Verordening Markten in Financiële Instrumenten (MiFIR)2 te implementeren in hun organisaties.3 Vanaf 3 januari 2018 leggen MiFID II en MiFIR aan beleggingsondernemingen vergaande verplichtingen op met betrekking tot het vastleggen van informatie die ziet op hun cliënten. Echter, tegelijkertijd moeten organisaties zich ook voorbereiden op de inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels afgekort en bekend als de GDPR, AVG)4 voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens. Deze zal vanaf 25 mei 2018 van kracht worden. De AVG zal rechtstreekse werking hebben in de EU lidstaten en dus ook in Nederland. De AVG bevat ingrijpende regels en zeer substantiële sancties voor de niet-naleving daarvan: de boetes kunnen oplo...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wat is de AVG?

2.1. Persoonsgegevens

2.2. Verwerkingsgronden

2.3. Principe van accountability

2.4. Aangescherpt sanctie-regime

3. Hoe verhoudt de AVG zich tot MiFID II en MiFIR?

3.1. Transactierapportageplicht

3.2. Bewaarplicht

3.3. Opnemen van (telefoon)gesprekken

3.4. Geschiktheid

3.5. Right to be forgotten

4. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Jansen en F.F. Nagelkerke1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/14495

Verder in 2017 nr.10

 Een cross-sectoraal, Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct?

Kort na de publicatie van de mid term review voor de kapitaalmarktunie[1] publiceerde de Europese Commissie op 29 juni jl. een voorstel voor een verordening voor een Pan-Europees Persoonlijk Pensio...

 Best execution in MiFID II: Iets nieuws onder de zon?

De nodige onderwerpen met betrekking tot de herziening van de Markets in Financial Instruments Directive (‘MiFID II’)[2] zijn de revue al gepasseerd in dit tijdschrift.[3] Het onderwerp...

 Productontwikkeling onder MiFID II: De ESMA Richtsnoeren

1. Executive summaryOp grond van art. 16 lid 3 en art. 24 lid 2 van MiFID II[2] gelden er specifieke verplichtingen op het gebied van product governance. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verp...

 Het spanningsveld tussen MiFID II en de Europese verordening inzake data privacy (GDPR)

Alle beleggingsondernemingen zijn drukdoende om de herziene Richtlijn Markten in Financiële Instrumenten (MiFID II) en de Verordening Markten in Financiële Instrumenten (MiFIR)[2] te im...

 Transparantie

Op 4 september 2017 heeft de Minister van Financiën het voorstel voor de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties in verband met het v...