Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2017 nr. 4

De (dunne?) scheidslijn tussen onzorgvuldigheid en voorwaardelijk opzet - Een analyse van de strafrechtelijke en fiscale jurisprudentie

mr. K.M.G. Demandt en mr. A.C.M. Klaasse1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In veel strafrechtelijke delictsomschrijvingen is de term ‘opzet’ opgenomen. Zonder opzet is de gedraging (of het nalaten) ook niet strafbaar. Zo is het opzettelijk doen van onjuiste of onvolledige belastingaangifte strafbaar gesteld in art. 69 Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR). Ook in het fiscale boeterecht komt het bestanddeel ‘opzet’ terug. Vergrijpboetes in de zin van art. 67cc t/m 67f AWR kunnen enkel worden opgelegd indien het handelen of nalaten aan de opzet of grove schuld van de belastingplichtige is te wijten.

De ondergrens van opzet is voorwaardelijk opzet: het bewust aanvaarden van de aanmerkelijke kans dat een bepaald gevolg zal intreden. In de praktijk komt het voor dat met een bepaalde mate van onzorgvuldigheid wordt gehandeld. De vraag is dan of uit slordig handelen, het niet vervullen van een zorgplicht of het nalaten van onderzoek (wat wij hierna het ‘onzorgvuldig handelen’ zullen noemen) ‘(voorwaardelijk) opzet’ kan...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Voorwaardelijk opzet en de grens met grove schuld

3. Voorwaardelijk opzet in het strafrecht

3.1. De aanmerkelijke kans

3.2. Wetenschap: de bewustheid

3.3. Het aanvaarden

3.4. Het doen van onderzoek in het fiscale strafrecht

4. Het fiscale recht en (voorwaardelijk) opzet

4.1. Voorwaardelijk opzet in het belastingrecht

4.2. Gevallen waarin onzorgvuldigheid leidt tot voorwaardelijk opzet

4.3. Gevallen waarin onzorgvuldigheid niet leidt tot voorwaardelijk opzet

5. Analyse

6. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K.M.G. Demandt en mr. A.C.M. Klaasse1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/14512

Verder in 2017 nr.4

 Voorwoord

Beste lezers, Na het dubbelnummer dat net voor de zomer uitkwam ligt voor u een enkel nummer omdat u na de zomervakantie waarschijnlijk al veel moet bijlezen. Deze uitgave bevat naast de actualite...

 Internationale trends in preventie, detectie en repressie van corruptie

Bij de invoering van het huidige Wetboek van Strafrecht, in 1886, werd ambtelijke omkoping strafbaar gesteld. De strafbaarstelling van niet-ambtelijke omkoping trad pas in 1967 in werki...

 De (dunne?) scheidslijn tussen onzorgvuldigheid en voorwaardelijk opzet - Een analyse van de strafrechtelijke en fiscale jurisprudentie

In veel strafrechtelijke delictsomschrijvingen is de term ‘opzet’ opgenomen. Zonder opzet is de gedraging (of het nalaten) ook niet strafbaar. Zo is het opzettelijk doen van onjuiste o...

 Prikken

Vooruitlopend op de laatste landelijke verkiezingen heeft de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) de partijprogramma's laten doorlichten op rechtsstatelijkheid. Is dat nodig? Ja; het gemak waarmee...