Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2017 nr. 4

Actualiteiten

mr. E.Z. Perez en mr. E.J. Jansse

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. E.Z. Perez en mr. E.J. Jansse

Jurisprudentie

Rechtbank Oost-Brabant 22 maart 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:1681

In deze zaak staat een boerenbedrijf terecht ter zake van overtreding van art. 32 Arbeidsomstandighedenwet, nu in strijd met art. 5 Arbeidsomstandighedenwet en/of met art. 3.16 Arbeidsomstandighedenbesluit is gehandeld, en dood door schuld, nu het aan haar te wijten zou zijn dat een werknemer is overleden aan de gevolgen van het door een val bekomen letsel (art. 307 Sr).

Verweten wordt, kort weergegeven, dat verdachte het slachtoffer en twee ingehuurde arbeidskrachten zonnepanelen heeft laten installeren op een (hellend) dak van een koeienstal, met gevaar om 2,5 meter of meer te vallen en onder de risicoverhogende omstandigheden van niet mandragende dakplaten/lichtplaten. Wanneer sprake is van gevaar om minimaal 2,5 meter t...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden

Jurisprudentie

Rechtbank Oost-Brabant 22 maart 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:1681

Rechtbank Overijssel 10 maart 2017, ECLI:RBOVE:2017:1096/1097

Economisch strafrecht: milieu

Jurisprudentie

Rechtbank Rotterdam 26 april 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:3448).

Rechtbank Noord-Nederland 13 juni 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2134

Raad van State 5 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:934

Rechtbank Rotterdam 7 juni 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:4535, 4536 en 4537

Hof Arnhem-Leeuwarden 24 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4883

Financieel strafrecht

Jurisprudentie

Hoge Raad 20 juni 2017 – ruimere toepassing eendaadse samenloop en voortgezette handeling –, ECLI:NL:HR:2017:1111 (Conclusie ECLI:NL:PHR:2016:1528), ECLI:NL:HR:2017:1112 (Conclusie ECLI:NL:PHR:2017:24), ECLI:NL:HR:2017:1113 (Conclusie ECLI:NL:PHR:2017:489), ECLI:NL:HR:2017:1114 (Conclusie ECLI:NL:PHR:2017:490), ECLI:NL:HR:2017:1115 (Conclusie ECLI:NL:PHR:2017:491)

ECLI:NL:HR:2017:1111

ECLI:NL:HR:2017:1114

ECLI:NL:HR:2017:1112

ECLI:NL:HR:2017:1113

ECLI:NL:HR:2017:1115

Overige jurisprudentie

Rechtbank Noord-Nederland 18 oktober 2016, gepubliceerd 20 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2016:5845 en Rechtbank Noord-Nederland 19 juli 2017, gepubliceerd 20 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2695

Fiscaal Sanctierecht

Jurisprudentie

Hoge Raad 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:958

EHRM Jóhannesson e.a. tegen IJsland 18 mei 2017, nr 22007/11

Hoge Raad 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:638

Rechtbank Den Haag 27 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6973

Conclusie A-G IJzerman 23 mei 2017, ECLI:NL:PHR:2017:457

Brief d.d. 12 juli 2017 van de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer over afschaffing inkeerregeling, nr. 2017-0000129721

Ontneming

Jurisprudentie

Toezichthouders

Wet- en regelgeving

Consultatie Cybersecuritywet

Nieuws

Wetgevingswensen AFM en DNB

Jurisprudentie

Rb. Rotterdam 20 april 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2940

CBb 28 maart 2017, ECLI:NL:CBB:2017:112

Voorzieningenrechter Rb. Rotterdam 31 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:3007

Rb. Rotterdam 1 juni 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:4116

Rb. Rotterdam 24 april 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:3061 en 3062

CBb 8 maart 2017, ECLI:NL:CBB:2017:91

CBb 12 april 2017, ECLI:NL:CBB:2017:116

Witwassen

Jurisprudentie

Overige actualiteiten

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. E.Z. Perez en mr. E.J. Jansse
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/14514

Verder in 2017 nr.4

 Voorwoord

Beste lezers, Na het dubbelnummer dat net voor de zomer uitkwam ligt voor u een enkel nummer omdat u na de zomervakantie waarschijnlijk al veel moet bijlezen. Deze uitgave bevat naast de actualite...

 Internationale trends in preventie, detectie en repressie van corruptie

Bij de invoering van het huidige Wetboek van Strafrecht, in 1886, werd ambtelijke omkoping strafbaar gesteld. De strafbaarstelling van niet-ambtelijke omkoping trad pas in 1967 in werki...

 De (dunne?) scheidslijn tussen onzorgvuldigheid en voorwaardelijk opzet - Een analyse van de strafrechtelijke en fiscale jurisprudentie

In veel strafrechtelijke delictsomschrijvingen is de term ‘opzet’ opgenomen. Zonder opzet is de gedraging (of het nalaten) ook niet strafbaar. Zo is het opzettelijk doen van onjuiste o...

 Prikken

Vooruitlopend op de laatste landelijke verkiezingen heeft de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) de partijprogramma's laten doorlichten op rechtsstatelijkheid. Is dat nodig? Ja; het gemak waarmee...