Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2017 nr. 3/4

Equivalentie van ‘third-country GAAP’ en IFRS in de Europese Unie: achtergrond en stand van zaken

prof. dr. C. Camfferman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met de verplichting, sinds 2005, voor Europese beursgenoteerde ondernemingen om hun geconsolideerde jaarrekening op te stellen op basis van International Financial Reporting Standards (IFRS)2 kwam de vraag op wat dit betekende voor ondernemingen gevestigd in landen buiten de Europese Unie (EU) met een beursnotering in de EU. Het antwoord was dat deze ondernemingen uit ‘third countries’ ook op basis van IFRS zouden moeten rapporteren, tenzij kon worden aangenomen dat verslaggeving op basis van hun nationale verslaggevingsvoorschriften equivalent is aan verslaggeving op basis van IFRS. Omdat rond 2005 nog niet voorspeld kon worden welke landen buiten de EU in welke mate hun verslaggevingsvoorschriften aan IFRS zouden aanpassen, of wellicht IFRS integraal overnemen, moesten op tijdelijke basis beslissingen worden genomen over toelating van niet-EU ondernemingen met verslaggeving anders dan op basis van IFRS. Inmiddels zijn we ruim tien jaar verder en is wereld...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De ontwikkeling van het IFRS-equivalentieregime

2.1. De oorsprong van het equivalentievraagstuk

2.2. Equivalentie na de invoering van IFRS in de EU

3. Stand van zaken in vier landen

3.1. China

3.2. India

3.3. Japan

3.4. Verenigde Staten

4. Evaluatie

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. C. Camfferman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/14565

Verder in 2017 nr.3/4

 Jaarrekeningprocedure en synthetische belangen

De schermutselingen tussen AkzoNobel en haar Nemesis (of, afhankelijk van het perspectief, wijzer van de goede richting) Elliott, hebben veel aandacht gekregen. Enigszins onderbelicht is gebleven d...

 Equivalentie van ‘third-country GAAP’ en IFRS in de Europese Unie: achtergrond en stand van zaken

Met de verplichting, sinds 2005, voor Europese beursgenoteerde ondernemingen om hun geconsolideerde jaarrekening op te stellen op basis van International Financial Reporting Standards (...

 Praktijkvraag - Afwaardering van lening aan dochter

Onderneming M heeft in het verleden een lening van 200 verstrekt aan 100%-dochter D tegen marktconforme voorwaarden, aflossing ineens per 31 december 2020. M waardeert D in zijn enkel...

 Jurisprudentie jaarrekeningenrecht 2016

Deze jurisprudentiebespreking 2016 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-naleving,...

 Aanvullende maatregelen voor accountantsorganisaties en uitbreiding definitie organisaties van openbaar belang

Minister Dijsselbloem (de Minister) heeft in september 2014 aanvullende maatregelen voor accountantsorganisaties aangekondigd aan de Tweede Kamer. De maatregelen zijn met name gebaseerd...