Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2018 nr. 2

Leegstandschade en bankgaranties: hoe zat het ook al weer? En hoe moet het verder?

mr. V.G.J. Boumans1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Tot enkele jaren geleden was het voor verhuurders mogelijk om bij het faillissement van een huurder de zogenoemde 'leegstandschade' uitgekeerd te krijgen onder een door de huurder afgegeven bankgarantie. De verhuurder had op die manier de zekerheid dat hij zijn schade als gevolg van een faillissement van een huurder kon beperken. De banken hadden de zekerheid dat het aan de verhuurder uitgekeerde bedrag was gedekt door de contragarantie. Tegenwoordig geven Nederlandse banken dergelijke bankgaranties – waarbij de leegstandschade van de verhuurders is gedekt – niet meer af. Hoe komt het dat de banken deze dekking niet meer willen verlenen? Welke bankgaranties worden door banken nog wél afgegeven? Zijn deze nieuwe garanties nog wel interessant voor verhuurder? En, zijn er alternatieven voor verhuurders om het risico op leegstandschade af te dekken? Deze vragen komen in deze bijdrage aan bod.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Situatie voor 2011

2. Aukema/Uni-Invest

3. Romania Beheer

4. Autodrôme

5. Reactie van de banken

6. Hansteen

7. Reactie van de banken (2)

8. Hoe nu verder voor de verhuurder?

9. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. V.G.J. Boumans1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/14872

Verder in 2018 nr.2

 Voorwoord

Op 11 oktober 2018 vindt het TvHB-congres plaats, dat onder andere in het teken zal staan van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming pe...

 Sneak preview: de AVG en verhuur van bedrijfsruimte

Dit najaar staat het TvHB-congres onder andere in het teken van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG).[2] De AVG vervangt met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsge...

 Het potentieel van algoritmes in het huurrecht

Het potentieel van big data in het vastgoed is eerder beschreven in de publicatie 2017 nr. 2 van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte. Hierin werden de mogelijke toepassingen en de uitd...

 Voorlopige bewijsverrichtingen in het huurrecht

Op procedures die gevoerd worden in huurzaken is – uiteraard – het bewijsrecht zoals opgenomen in de art. 149 tot en met 207 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) van toep...

 Leegstandschade en bankgaranties: hoe zat het ook al weer? En hoe moet het verder?

Tot enkele jaren geleden was het voor verhuurders mogelijk om bij het faillissement van een huurder de zogenoemde 'leegstandschade' uitgekeerd te krijgen onder een door de huurder afgegeven bank...

 Kraken gaat door. Een analyse van recente kraakjurisprudentie

Op 1 oktober 2010 werd een algeheel verbod op kraken ingevoerd. Vóór dat moment was kraken slechts strafbaar indien het betreffende pand minder dan één jaar leegstond. Met de Wet Kraken en Leegs...