Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2018 nr. 2

Hoge Raad, 27 oktober 2017,  ECLI:NL:HR:2017:2789 De STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Veiligheid en Justitie)/Verweerder (TvHB 2018/5)

J.L.R.A. Huydecoper

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van J.L.R.A. Huydecoper

JB 2018, 2; WR 2018, 3; AB 2017, 420

Samenvatting

Strafrecht, aansprakelijkheid Staat jegens verhuurder voor schade aan het gehuurde bij een inval bij huurder, beginsel van gelijkheid voor de openbare lasten (égalité devant les charges publiques)

Tussen de huurder en de verhuurder is een huurovereenkomst voor 230a-ruimte gesloten. Vanwege verdenking van aanwezigheid van harddrugs is de politie het gehuurde binnengetreden, waarbij heroïne is aangetroffen. Tijdens de inval is schade veroorzaakt aan de pui. De verhuurder spreekt voor deze schade de Staat aan op grond van het beginsel van gelijkheid voor de openbare lasten (égalité devant les charges publiques). Op grond van dit beginsel kan de Staat aansprakelijk zijn voor aan derden veroorzaakte schade, als die schade buiten het normale bedrijfsrisico v...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

JB 2018, 2; WR 2018, 3; AB 2017, 420

SamenvattingStrafrecht, aansprakelijkheid Staat jegens verhuurder voor schade aan het gehuurde bij een inval bij huurder, beginsel van gelijkheid voor de openbare lasten (égalité devant les charges publiques)

3 Beoordeling van het middel in het principale beroep

4 Beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
J.L.R.A. Huydecoper
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2017:2789
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/14874

Verder in 2018 nr.2

 Voorwoord

Op 11 oktober 2018 vindt het TvHB-congres plaats, dat onder andere in het teken zal staan van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming pe...

 Sneak preview: de AVG en verhuur van bedrijfsruimte

Dit najaar staat het TvHB-congres onder andere in het teken van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG).[2] De AVG vervangt met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsge...

 Het potentieel van algoritmes in het huurrecht

Het potentieel van big data in het vastgoed is eerder beschreven in de publicatie 2017 nr. 2 van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte. Hierin werden de mogelijke toepassingen en de uitd...

 Voorlopige bewijsverrichtingen in het huurrecht

Op procedures die gevoerd worden in huurzaken is – uiteraard – het bewijsrecht zoals opgenomen in de art. 149 tot en met 207 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) van toep...

 Leegstandschade en bankgaranties: hoe zat het ook al weer? En hoe moet het verder?

Tot enkele jaren geleden was het voor verhuurders mogelijk om bij het faillissement van een huurder de zogenoemde 'leegstandschade' uitgekeerd te krijgen onder een door de huurder afgegeven bank...

 Kraken gaat door. Een analyse van recente kraakjurisprudentie

Op 1 oktober 2010 werd een algeheel verbod op kraken ingevoerd. Vóór dat moment was kraken slechts strafbaar indien het betreffende pand minder dan één jaar leegstond. Met de Wet Kraken en Leegs...