Tijdschrift voor Zakenrecht 2018 nr. 1

Voorwoord

mr. P.L. Visser Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.

Het zakenrecht is volop in beweging. In ons steeds dichter bebouwde land bestaat er steeds meer behoefte aan creatieve oplossingen voor goederenrechtelijke knelpunten. De mogelijkheden die het zakenrecht biedt om juridische puzzels op te lossen worden door juristen volop verkend en toegepast met als gevolg dat er zich vaak weer nieuwe goederenrechtelijke vraagstukken aandienen. Op dit snijvlak van wetenschap en praktijk zal ons nieuwe tijdschrift zich bewegen. Het beoogt de dynamiek in het zakenrecht op een goed onderbouwde en praktijkgerichte wijze te belichten en aldus ook een bijdrage te leveren aan de rechtsontwikkeling. Het is bedoeld voor zowel praktiserende juristen als voor wetenschappers. Vandaar dat de redactie bestaat uit een mix van wetenschappers en praktijkjuristen.

Ons tijdschrift beoogt eveneens een platform te zijn voor de uitwisseling van innovaties in het zakenrecht. Hebt u geprocedeerd over interessante goederenrechtelijke onderwerpen, hebt u een interessante goederenrechtelijke constructie toegepast, of bent u op een vernieuwend arrest gestuit? Aarzel niet en deel uw kennis via een artikel in ons tijdschrift. Wij zijn altijd blij met uw bijdrage. Uw artikel zal gelezen worden door ten minste twee peers die opbouwende wenken kunnen geven zodat u de zekerheid hebt dat uw bijdrage in juridische zin hout snijdt. Ook bij het schrijven van een artikel zijn wij graag bereid u met peers in contact te brengen met wie u kunt sparren over ieder aspect van uw bijdrage. Wij weten dat het schrijven van een artikel geen sinecure is maar wij weten ook hoe groot de voldoening is na de conceptie. Bedenk dat het geschreven woord eeuwigheidswaarde bezit.

In dit eerste nummer hebben we een artikel van Baljic, Bosma en Klapwijk over verkrijging door bevrijdende verjaring en de inschrijving van registergoederen. Roes schrijft over de inschrijving van een 3D- visualisatie in de openbare registers van het kadaster. De bijdrage van Rijssenbeek gaat over het Schoolstraatarrest dat een houvast kan zijn bij de ingebruikgeving van gemeenschappelijke gedeelten en bij van de bestemming afwijkend gebruik van het privégedeelte. Hahn en Wumkes behandelen een arrest van het gerechtshof Den Haag over onder meer de uitleg van een notariële akte voor beantwoording van de vraag of een erfdienstbaarheid is gevestigd. Ten slotte behandelt ondergetekende twee parallelle arresten van de Hoge Raad over onder meer de vraag of een definitie in een bijzondere wet van (doorslaggevend) belang is voor beantwoording van de vraag of iets volgens de verkeersopvatting onderdeel uitmaakt van een zaak.

Paul Visser

Hoofdredacteur

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. P.L. Visser
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/14927

Verder in 2018 nr.1

 Voorwoord

Het zakenrecht is volop in beweging. In ons steeds dichter bebouwde land bestaat er steeds meer behoefte aan creatieve oplossingen voor goederenrechtelijke knelpunten. De mogelijkheden die het zake...

 Verkrijging door bevrijdende verjaring en de inschrijving van registergoederen

Het afgelopen jaar is een aantal uitspraken gewezen waarin de vraag aan de orde was of een zakenrechtelijk recht (van opstal) was verkregen door bevrijdende verjaring.[2] Het ging in ...

 Inschrijving van een 3D-visualisatie in de openbare registers van het kadaster

1. Aanleiding In de laatste decennia zijn er steeds meer bouwtechnieken toegepast, waarbij de verschillende delen van gebouwen niet op een rechttoe rechtaan manier met elkaar verbonden zijn, maar ...

 Het Schoolstraatarrest - Een houvast bij de ingebruikgeving van gemeenschappelijke gedeelten en bij van de bestemming afwijkend gebruik van het priv├ęgedeelte

Het Schoolstraatarrest van de Hoge Raad van 71397059155april 2000[2] staat bij menig appartementsrechtjurist vooraan in het geheugen. In die zaak ging het om een appartementsrechteige...