Tijdschrift voor Zakenrecht 2021 nr. 1/2

Verzwaring erfdienstbaarheid, mede als gevolg van een 'vergroting' van het heersend erf

mr. K. Everaars1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De auteur gaat in op de problematiek omtrent een verzwaring van een erfdienstbaarheid als gevolg van bijvoorbeeld een nieuwe bestemming van het heersend erf of een intensiever gebruik van de erfdienstbaarheid en meer specifiek op een verzwaring als gevolg van een 'vergroting' van het heersend erf. 

1. Inleiding

Een erf ten gunste waarvan een erfdienstbaarheid van weg is gevestigd, krijgt een nieuwe bestemming, waardoor van de weg intensiever gebruik wordt gemaakt. Een weiland met woonhuis maakt plaats voor een kampeerterrein2 of een herenhuis maakt plaats voor een laboratorium.3 Dergelijke verzwaringen van een erfdienstbaarheid komen regelmatig voor. Een bijzonder geval is een verzwaring als gevolg van het feit dat de eigenaar van een heersend erf een mede aan het heersend erf grenzend erf in eigendom verkrijgt. Het is de vraag of de eigenaar van een heersend erf een erfdienstbaarheid van weg ook mag (laten) gebru...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Verzwaring erfdienstbaarheid

3. Vergroting heersend erf

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K. Everaars1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/16826

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

erfdienstbaarheid, verzwaring, vergroting

    Geen gerelateerde artikelen gevonden.

Verder in 2021 nr.1/2

 Verzwaring erfdienstbaarheid, mede als gevolg van een 'vergroting' van het heersend erf

De auteur gaat in op de problematiek omtrent een verzwaring van een erfdienstbaarheid als gevolg van bijvoorbeeld een nieuwe bestemming van het heersend erf of een intensiever gebruik van de erfdie...

 Illegaal gebruik en verjaringsverkrijging van overheidsgrond

  Dit artikel laat met kwantitatieve gegevens zien dat een niet te verwaarlozen deel van de huishoudens overheidsgrond illegaal gebruikt. Indien de gebruiker niet te goeder trouw is, wordt het echt...

 Opschoning van de kadastrale registratie

Naar een eenvoudiger systeem van uitschrijving van beperkte rechten? Het huidige systeem van uitschrijving van beperkte rechten uit de kadastrale registratie kan problemen van praktische aard oplev...

 Jurisprudentieoverzicht

GerechtshovenGerechtshof 's-Hertogenbosch 9 februari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:362   Kan gerechtigde tot erfdienstbaarheid door verjaring eigenaar worden van een weg? (3:111 BW)   Appellanten zijn si...