Tijdschrift voor Zakenrecht 2018 nr. 1

Het Schoolstraatarrest - Een houvast bij de ingebruikgeving van gemeenschappelijke gedeelten en bij van de bestemming afwijkend gebruik van het privégedeelte

mr. N. Rijssenbeek1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het Schoolstraatarrest van de Hoge Raad van 71397059155april 20002 staat bij menig appartementsrechtjurist vooraan in het geheugen. In die zaak ging het om een appartementsrechteigenaar (notaris Wortelboer) die door middel van een bouwkundige ingreep, te weten een interne trapverbinding, twee aan hem in eigendom toebehorende boven elkaar gelegen appartementen verbond. In de daarop volgende procedure tussen de eigenaar en de VvE lag onder meer de vraag voor of in verband daarmede op de voet van art. 5:139 BW niet de akte van splitsing zou moeten worden gewijzigd. De Hoge Raad overwoog: “dat de enkele verandering in de constructie of de omgrenzing van een appartement niet voldoende is om aan te nemen dat wijziging van de akte van splitsing en de daarbij behorende tekening is vereist. Dat is pas het geval, indien er in de constructie of de omgrenzing van het appartement een verandering wordt aangebracht die gevolgen heeft voor de g...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De ingebruikgeving van de gemeenschappelijke gedeelten en het wettelijk kader

3. De exclusieve ingebruikgeving van gemeenschappelijke gedeelten

4. Het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten ‘volgens de bestemming’

5. Geen inbreuk op het recht van medegebruik van de andere eigenaars

6. De relatie met artikelen 23 en 24 MR 2017

7. Tijdelijkheid van de ingebruikgeving

8. De ingebruikgeving van de gemeenschappelijke gedeelten in het MR 2017

9. De bestemming van de privégedeelten

10. Een van de bestemming afwijkend gebruik

11. Het van de bestemming afwijkend gebruik in het MR 2017

12. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. N. Rijssenbeek1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/14930

Verder in 2018 nr.1

 Voorwoord

Het zakenrecht is volop in beweging. In ons steeds dichter bebouwde land bestaat er steeds meer behoefte aan creatieve oplossingen voor goederenrechtelijke knelpunten. De mogelijkheden die het zake...

 Verkrijging door bevrijdende verjaring en de inschrijving van registergoederen

Het afgelopen jaar is een aantal uitspraken gewezen waarin de vraag aan de orde was of een zakenrechtelijk recht (van opstal) was verkregen door bevrijdende verjaring.[2] Het ging in ...

 Inschrijving van een 3D-visualisatie in de openbare registers van het kadaster

1. Aanleiding In de laatste decennia zijn er steeds meer bouwtechnieken toegepast, waarbij de verschillende delen van gebouwen niet op een rechttoe rechtaan manier met elkaar verbonden zijn, maar ...

 Het Schoolstraatarrest - Een houvast bij de ingebruikgeving van gemeenschappelijke gedeelten en bij van de bestemming afwijkend gebruik van het privégedeelte

Het Schoolstraatarrest van de Hoge Raad van 71397059155april 2000[2] staat bij menig appartementsrechtjurist vooraan in het geheugen. In die zaak ging het om een appartementsrechteige...